Πειραματική δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε σε διδακτική ώρα των μαθηματικών Β΄ γυμνασίου την 11η εβδομάδα του έτους 2022. Αφορούσε στην διδασκαλία της εφαπτομένης οξείας
γωνίας και ανήκει στη περίπτωση της Διδασκαλίας και Μάθησης των Μαθηματικών με διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων ( Ρεαλιστική Μαθηματική Εκπαίδευση – ΡΜΕ ). Εμπνευστής και
θεμελιωτής της Ρεαλιστικής Μαθηματικής Εκπαίδευσης θεωρείται ο Hans Freudenthal (1905 – 1990).

Οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για την δραστηριότητα, αναγνωρίζοντας τη σημασία των Μαθηματικών στην καθημερινή πραγματικότητα. Εργάστηκαν με έννοιες καθημερινές και κατάφεραν να τις συνδέσουν με τα μαθηματικά. Το μάθημα των Μαθηματικών έγινε πιο ελκυστικό, μέσα από αυτήν την βιωματική δραστηριότητα και οι μαθητές διαπίστωσαν την σπουδαιότητα της τριγωνομετρίας στον υπολογισμό του ύψους κτιρίων. Μέσα από την συζήτηση των αποτελεσμάτων τους ανακάλυψαν ότι το ύψος του κτιρίου δεν εξαρτάται από το ύψος του παρατηρητή ούτε από την οριζόντια απόστασή του χειριστή από τη βάση του σχολείου.

Το σχολείο ευχαριστεί θερμά την Μαθηματικό του Τ.Ε κα Ευγενία Καραχάλιου για την υποστήριξή της κατά την διάρκεια υλοποίησης της δραστηριότητας. Στόχος της πειραματικής δραστηριότητας ήταν να υπολογίσουν οι μαθητές το ύψος του κτιρίου του σχολείου τους χρησιμοποιώντας την τριγωνομετρία.

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr