Όπως επισημαίνει ο βουλευτής Εύβοιας Θανάσης Ζεμπίλης, με τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα, που ψηφίζεται αύριο Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 στην Ολομέλεια της Βουλής, ρυθμίζονται δύο σημαντικά ζητήματα που απασχολούσαν τους πυρόπληκτους αγρότες και επαγγελματίες της Εύβοιας, με το πρώτο να αφορά τις οικονομικές ενισχύσεις που είχαν λάβει παραγωγοί και των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητούσε την ανάκτηση, ενώ το δεύτερο τα επιχειρηματικά δάνεια με εγγύηση Δημοσίου που είχε καταπέσει.

Πιο αναλυτικά, το ζήτημα ανάγεται στην οικονομική ενίσχυση που είχε χορηγηθεί με την μορφή επιδότησης επιτοκίου και εγγυήσεων του Δημοσίου ως προς τα δάνεια επιχειρήσεων και επαγγελματιών του πρωτογενούς τομέα που ήταν εγκαταστημένοι και δραστηριοποιούνταν στους πληγέντες από τις πυρκαγιές του 2007 νομούς, στους οποίους συμπεριλαμβανόταν και η Εύβοια. Το πρόβλημα είχε προκύψει όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση με την αριθ. C(2019) 7094 απόφαση της, που αφορά μόνο δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, έκρινε ως παράνομες τις συγκεκριμένες κρατικές ενισχύσεις και ζήτησε την ανάκτησή τους. Με αυτόν τον τρόπο πολλοί δικαιούχοι αυτής της στήριξης μετατράπηκαν σε μεγαλοοφειλέτες του δημοσίου και απειλούνταν με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Πλέον λοιπόν, με τις διατάξεις του άρθρου 266, επιλύεται το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να υπαχθούν εκ των υστέρων σε κανονισμό για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ή στον Κανονισμό αριθ. 702/2014 της Επιτροπής που περιλαμβάνει ενισχύσεις για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες, εφόσον πληρούσαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Διαφορετικά τα προς ανάκτηση ποσά μπορούν να συμψηφισθούν με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας βάσει ενός νέου καθεστώτος de minimis.

Επιπλέον, με την υπ.αριθμ. 530-88/20.10.2020 τροπολογία, που επίσης ψηφίζεται αύριο, γίνεται δεκτό το αίτημα που είχε μεταφέρει ο Θανάσης Ζεμπίλης στον Υπουργό Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρα, για την υπαγωγή στο καθεστώς των πολλών δόσεων των δανείων που έχει καταπέσει η εγγύησή τους και έχουν βεβαιωθεί στη Δ.Ο.Υ. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 5 της ανωτέρω τροπολογίας ρυθμίζονται σε έως και 120 δόσεις και οι οφειλές που προέκυψαν από καταπτώσεις δανείων που χορηγήθηκαν με εγγυητή το Ελληνικό Δημόσιο.

Πηγή: eviaportal.gr