Η στερεά Υπεροχής και ο επικεφαλής Δημήτρης Αναγνωστάκης κατέθεσαν αίτημα συζήτησης, για την έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Αιολικού σταθμού στη θέση “Μεγάλη Λούτσα” του Δήμου Λεβαδέων».

Ακολουθεί το κείμενο:

Αξιότιμε κ. πρόεδρε,

η Επιτροπή Περιβάλλοντος, στη συνεδρίαση της 29ης Σεπτεμβρίου 2020, αποφάσισε κατά πλειοψηφία, την έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), στη θέση “Μεγάλη Λούτσα ” του Δήμου Λεβαδέων.

Για τη συγκεκριμένη θέση, υπήρχε ομόφωνη αρνητική απόφαση, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων καθώς επίσης και όλων των φορέων της περιοχής.

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2020, σε ψήφισμά του, που εκδόθηκε με συντριπτική πλειοψηφία, διακήρυξε το σεβασμό του στις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, σχετικά με την εγκατάσταση αιολικών πάρκων και τη θέση τους γενικότερα στις ΑΠΕ.
Δυστυχώς, η Επιτροπή Περιβάλλοντος στην τελευταία συνεδρίασή της, αγνόησε το πλαίσιο αρχών, που έθεσε το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου, αγνόησε την ομόφωνη αρνητική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εναντιώθηκε στην απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας καθώς και όλων των φορέων της περιοχής και κατά πλειοψηφία γνωμοδότησε θετικά.

Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή του συλλογικού μας οργάνου.
Δημιουργεί εκτροπή από το πλαίσιο αρχών που συναποφασίστηκε και ως εκ τούτου προτείνουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να ζητήσει την ανάκληση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος.

Να επανέλθει ως θέμα στην επιτροπή και να γνωμοδοτήσει αρνητικά, στην έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), για την εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου, στη θέση “Μεγάλη Λούτσα ” του Δήμου Λεβαδέων, δείχνοντας σεβασμό στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αξιότιμε πρόεδρε,
Το αίτημα μας για συζήτηση προ Ημερήσιας Διάταξης, στηρίζεται στο 14ο Άρθρο, παράγραφος 5, του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του περιφερειακού συμβουλίου καθώς και στη δέσμευση της περιφερειακής αρχής ότι θα κάνει αποδεκτές τις προτάσεις των παρατάξεων, για συζήτηση θεμάτων προ Η.Δ.

Οι υπογράφοντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι της «Στερεά Υπεροχής»
Αναγνωστάκης Δημήτριος
Ακριώτου Θεοδώρα, Λάμπου Σπυρίδων, Μελισσάρης Ιωάννης,
Μπερμπερής Μωυσής, Παρασκευάς Δρόσος, Σκούρας Γεώργιος.

Πηγή: eviaportal.gr