Αναγνωρίζοντας την πολύτιμη συμβολή των ρητινοκαλλιεργητών της βόρειας και βορειοκεντρικής Εύβοιας στην προστασία των δασών και την ανάγκη στήριξής τους, προκειμένου να συνεχίσουν να έχουν απασχόληση και ταυτόχρονα να επιτηρούν τα δάση, καταβάλλονται προσπάθειες για να διασφαλιστεί η έγκαιρη πληρωμή όλων των δικαιούχων.

Ο Σίμος Κεδίκογλου ενημερώθηκε λεπτομερώς για τη διαδικασία και τον τρόπο πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης ρητινεργατών για την παραγωγή ρητίνης έτους 2019, οι οποίοι ανέλαβαν την υποχρέωση και καθάρισαν τον υπόροφο των πυρόπληκτων δασών σε ποσοστό 20% περίπου της συνολικής έκτασης. Όπως διαπιστώθηκε εγκαίρως δόθηκαν οι σχετικές οδηγίες στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Φορείς για την ορθή συμπλήρωση των στοιχειών, έτσι ώστε για να μην υπάρχει αδυναμία πληρωμής, η οποία θα διενεργηθεί έως 28-12-2020.

Ο βουλευτής διαβεβαίωσε, ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την περαιτέρω ενίσχυση ενός τόσο σημαντικού για την προστασία των δασών κλάδου και για την επέκταση των μέτρων στήριξης με στόχο να εξασφαλιστεί μελλοντικά η επιβίωσή τους.

Πηγή: eviaportal.gr