Στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, υπεγράφη μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ η ανανέωση της Σύμβασης του έργου «ΕΠΣΑΔ-Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων», για τη διετία 2022-23, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Σίμου Κεδίκογλου, του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, κ. Παναγιώτη Χατζηνικολάου και του Υπηρεσιακού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ, κ. Δημήτριου Τσαγκαλίδη.

Στην υπογραφή της σύμβασης, παρέστησαν η νυν και η πρώην Γ. Διευθύντρια Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, κ. Αναστασία Τσαγκαράκου και Ειρήνη Πιταρά αντίστοιχα, η Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας, κ. Μαρίνα Πέτρου, ο πρόεδρος και ο Διευθυντής Ερευνών του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), κ. Αντώνης Μαγουλάς και Αθανάσιος Μαχιάς αντίστοιχα.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ), είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό αυτοτελές πολυετές πρόγραμμα, η υλοποίηση του οποίου αποτελεί υποχρέωση κάθε κράτους μέλους της Ε.Ε., ώστε να τεκμηριώνονται επιστημονικά οι επιλογές της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Το κοινό Κοινοτικό Πλαίσιο, στόχο έχει τη συλλογή δεδομένων, απαραίτητων για την αξιολόγηση της κατάστασης των ιχθυαποθεμάτων, την αποδοτικότητας των διαφόρων τμημάτων του τομέα και των επιπτώσεων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στο οικοσύστημα. Πηγή χρηματοδότησης είναι το Ενιαίο Πρόγραμμα Αλιείας και θάλασσας (ΕΠΑλΘ 2014-2020).

Αντικείμενο της σύμβασης, αποτελεί η υλοποίηση του ΕΠΣΑΔ όπως έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η στήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας για την ανταπόκριση της στις κατ’ ελάχιστον ενωσιακές και εθνικές υποχρεώσεις της για υποβολή στοιχείων που απορρέουν από την υλοποίηση του προγράμματος.

Η διάρκεια της Σύμβασης, αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τη λήξη των υποχρεώσεων υλοποίησης και του έτους 2023.

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr