Αρχική Πολιτική Συναντήσεις Γιώργου Σπύρου για την Παράκαμψη Χαλκίδας

Συναντήσεις Γιώργου Σπύρου για την Παράκαμψη Χαλκίδας

323
0

Ο Υποψήφιος Δήμαρχος Χαλκιδέων και επικεφαλής της παράταξης ΑΜΕΣΑ Γιώργος Σπύρου πραγματοποίησε μία σειρά συναντήσεων σχετικά με το έργο της παράκαμψης Χαλκίδας – Αγίου Στεφάνου, όπου αναφέρονται και οι απόψεις και προτάσεις του γύρω από το σημαντικό αυτό έργο για τον δήμο και το νομό συνολικά.

Ο ίδιος αναφέρει:

Η παράκαμψη του Αγ. Στεφάνου της Χαλκίδας Υψηλή Γέφυρα – Κόμβος Αγίου Στεφάνου – Νέα Λάμψακος ενδιαφέρει πολύ τον Νομό μας, ενδιαφέρει εξίσου όμως και την πόλη μας.

Με την ιδιότητα του υποψήφιου Δημάρχου Χαλκιδέων προχώρησα σε μία σειρά επαφών σχετικά με το παραπάνω έργο.

Συναντήθηκα διαδοχικά:

α) με τον κύριο Μπενρουμπή Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ΜΕΤΚΑ που έχει αναλάβει την εκτέλεση του συνολικού οδικού έργου μέχρι τα Ψαχνά, καθώς και με τους αρχιμηχανικούς της παραπάνω εταιρείας,
β) με τον Διευθυντή της επιβλέπουσας Υπηρεσίας Δ13 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ.Κανελλόπουλο,
γ) επίσης επικοινώνησα με την Διεύθυνση Μελετών της ίδιας Υπηρεσίας (κα. Πρωτοπαπά), τον συντάκτη των σχετικών προμελετών κ. Ασημάκη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των υδατοδρομίων κ.Χαραλάμπους και έθεσα τις πληροφορίες και τα συμπεράσματα των παραπάνω συναντήσεων και επικοινωνιών υπόψιν του Προέδρου του ΤΕΕ Εύβοιας, κ. Κώστα Λάππα, σε συνάντηση που είχα μαζί του, την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023, τα οποία και συνοψίζω ως εξής:

 1. Η παράκαμψη του Αγ. Στεφάνου, δηλαδή το τμήμα Υψηλή Γέφυρα – Νέα Λάμψακος, συνεχίζει να παραμένει προς το παρόν ως προαίρεση. Δηλαδή είναι στην διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής που συμβασιοποίησε την μεγάλη παράκαμψη (μέχρι τα Πολιτικά), να αναθέσει και αυτό το τμήμα μέσα σε 18 μήνες από την υπογραφή της κύριας σύμβασης.
 2. Συνομολογείται από όλες τις πλευρές, ότι το έργο θα παραμείνει ελλιπές και τεχνικά ανορθόδοξο, όσο διαρκεί η εκκρεμότητα της διεύρυνσης του αυλού της Υψηλής Γέφυρας, είτε με νέα (δίδυμη) Υψηλή πλάι στην υφιστάμενη, είτε με δεύτερο κρεμαστό οδόστρωμα κάτω από το υφιστάμενο, εφ’ όσον τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου το επιτρέπουν.
 3. Το τμήμα Υψηλή Γέφυρα – Ν.Λάμψακος (παράκαμψη Αγ.Στεφάνου) πρέπει να μελετηθεί με δύο κύριες λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, σε αντίθεση με το τμήμα Ν.Λάμψακος – Πολιτικά – Β. Εύβοια, που συρρικνώθηκε σε μια κύρια και μια βοηθητική λωρίδα ανά κατεύθυνση. Ο λόγος είναι ότι μετά τη Ν.Λάμψακο, ο δρόμος διαχωρίζεται σε δυο επί μέρους κλάδους, εκ των οποίων ο ένας κατευθύνεται προς Βόρεια και ο άλλος προς Νότια Εύβοια. Το κοινό τους όμως τμήμα (παράκαμψη Αγίου Στεφάνου) δέχεται τα κυκλοφοριακά φορτία και των δυο παραπάνω κλάδων.
 4. Οι επικρατέστερες λύσεις που έχουν προμελετηθεί για την χάραξη της παράκαμψης Αγίου Στεφάνου είναι δύο:
  Α) Ζεύξη του όρμου του Αγίου Στεφάνου με συνεχή γεφύρωση μήκους περίπου 700 μέτρων και
  Β) Περιπορεία του παραλιακού μετώπου του Αγίου Στεφάνου επί μήκους 1.800 μέτρων, τμήμα του οποίου περίπου 500 μέτρων θα κατασκευαστεί με επίχωμα στη θάλασσα και γεφυρώσεις στο παραθαλάσσιο μέτωπο.

Η επικρατούσα και υπό μελέτη σήμερα λύση είναι η δεύτερη λόγω μικρότερου κόστους.

5. Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε λύσης είναι:

5.1. Η α) λύση δεν επιβαρύνει το παραλιακό μέτωπο του Αγίου Στεφάνου, το οποίο είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος, ιστορικό τοπόσημο της Χαλκίδας (πηγές Αρέθουσας) και φιλοξενεί ορισμένα παλαιοβιομηχανικά κτίρια μεγάλης αξίας, τα οποία εφάπτονται σχεδόν αυτού του παραλιακού μετώπου.

Αντίθετα η λύση β) μεταφέρει στο παραλιακό μέτωπο έναν οδικό άξονα με κυκλοφοριακά φορτία παρόμοια του υφιστάμενου άξονα Σχηματάρι – Χαλκίδα, θα αποκλείσει το παραλιακό μέτωπο της περιοχής από τη θάλασσα, αφού θα εκτελεστεί πάνω σε επίχωμα ύψους περίπου 2 μέτρων και θα δημιουργήσει σοβαρή όχληση που θα επιδράσει αρνητικά σε ενδεχόμενες επαναχρήσεις των παλαιοβιομηχανικών κτιρίων.

5.2. Στη φάση κατασκευής του έργου της β) λύσης θα παρακωλυθεί η κυκλοφορία και οι υφιστάμενες χρήσεις της περιοχής (πχ. Υδατοδρόμιο), το οποίο εν τω μεταξύ προβλέπεται να ευρίσκεται εν λειτουργία, πράγμα που δεν θα συμβεί εφόσον προκριθεί η α) λύση.
5.3. Η α) λύση μειώνει τη διαδρομή κατά 1 χλμ. σε σχέση με την β) λύση και μεταφέρει την κυκλοφορία στη θάλασσα, αφήνοντας ελεύθερους τους χώρους στο παράκτιο μέτωπο, για αστικές χρήσεις (πχ. ποδηλατόδρομος, πεζόδρομος κλπ.)
5.4. Στα μειονεκτήματα της α) λύσης, όπως προαναφέρθηκε, κατατάσσεται ότι αυτή κρίνεται ως ακριβότερη από την β) λύση, χωρίς να έχουμε ακριβή κοστολογικά στοιχεία.
6. Δεν έχει μελετηθεί καθόλου κάποια ενδιάμεση λύση, η οποία θεωρούμε ότι μπορεί να αποδειχθεί ως βέλτιστη και ζητάμε να την διερευνήσει η αναθέτουσα αρχή πριν προχωρήσει σε τελική οριστική μελέτη.

Τη λύση αυτή επεξεργαστήκαμε στοιχειωδώς και παρουσιάσαμε στους παραπάνω αναφερόμενους στην αρχή του κειμένου, ως ιδέα προς διερεύνηση και είναι παραλλαγή της α) λύσης και περιγράφεται συνοπτικά ως εξής:

 • Να γεφυρωθεί μόνο το πρώτο θαλάσσιο τμήμα του έργου (προς τον λόφο Μπαταργιά) μήκους περίπου 150 μέτρων με επικλινή γεφύρωση που θα άρχεται σε στάθμη μεγαλύτερη των 10 μέτρων από τη θάλασσα προς την πλευρά του λόφου Μπαταριά και θα καταλήγει 2 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας.
 • Κάτωθεν αυτής και σε ανοίγματα πλάτους 40 μ. έκαστο, θα μπορούν να διέλθουν κάθε είδους πλωτά καθώς και τα υδροπλάνα εν πλω προς το υδατοδρόμιο του Αγίου Στεφάνου.
 • Εν συνεχεία το οδικό έργο θα συνεχιστεί προς Νέα Λάμψακο ως οδός επί επιχώματος επί μήκους περίπου 550 μέτρων.
 • Η παραπάνω ενδιάμεση λύση διαθέτει το επιπλέον πλεονέκτημα ότι διά του οδικού έργου παράγεται ανέξοδα και ένα λιμενικό. Διαμορφώνεται αυτόματα μια μεγάλη λιμενολεκάνη που μπορεί να πάρει τη χρήση τουριστικού λιμένα.
 • Επίσης είναι σαφώς μικρότερου κόστους από τη λύση της συνεχούς γεφυρώσεως του όρμου (α΄ λύση) και ενδεχομένως ίσου ή και μικρότερου κόστους από τη φθηνότερη β’ λύση.

Με αυτά τα δεδομένα ζητήσαμε από τον Πρόεδρο κ.Λάππα να ενεργήσει, αξιοποιώντας τον θεσμικό ρόλο του ΤΕΕ ως τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας, ώστε αφ’ ενός να ενημερωθεί αναλυτικά το Επιμελητήριο από την Διεύθυνση Μελετών (Δ13) σχετικά με τις μελέτες που έχουν δρομολογηθεί και αφ’ ετέρου να συμβάλλει ενεργά, ώστε η μελέτη του παραπάνω οδικού έργου να μην επικεντρωθεί μόνο στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας με το μικρότερο κόστος, αλλά να σταθμιστούν και οι επιπτώσεις που θα έχει στην πόλη της Χαλκίδας, ανάλογα με τις λύσεις που θα δοθούν.

Ακολουθείστε μας στο Google News

Μοιραστείτε το

Go to Top

Πηγή: eviaportal.gr