Η θεομηνία του Αυγούστου, με τις τεράστιες καταστροφές που επέφερε, ανέδειξε την ανάγκη για την υλοποίηση έργων που θα προστατεύουν από νέα πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και που θα συμβάλλουν στην επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας.

Ο βουλευτής Εύβοιας Θ. Ζεμπίλης, με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μ. Βορίδη, επισήμανε την σπουδαιότητα της κατασκευής του φράγματος των Ψαχνών, καθώς είναι ένα έργο που εξυπηρετεί στον μέγιστο βαθμό και τους δύο προαναφερθέντες σκοπούς. Όπως ανέφερε, το φράγμα θα αποτελέσει, μέσω της αειφόρου ανάπτυξης, πηγή ζωής για τις αγροτικές καλλιέργειες και την κτηνοτροφία, τομείς στους οποίους στηρίζεται η οικονομική προοπτική του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων. Για τον λόγο αυτό ζήτησε την επίσπευση της επικαιροποίησης των μελετών και την ένταξη του έργου της κατασκευής του φράγματος των Ψαχνών σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Ειδικότερα η ερώτηση έχει ως εξής:

“Κύριε Υπουργέ,

Οι πλημμύρες του Αυγούστου στην Εύβοια και οι καταστροφικές συνέπειες που επέφεραν, ανέδειξαν την ανάγκη για την υλοποίηση έργων υποδομής, που θα προστατεύουν από νέα πλημμυρικά φαινόμενα, προκειμένου να μην αισθάνονται οι κάτοικοι ανυπεράσπιστοι απέναντι στις φυσικές καταστροφές

Ένα σημαντικό έργο προς αυτή την κατεύθυνση είναι αναμφίβολα το «Φράγμα Ψαχνών Ν. Ευβοίας», το οποίο είναι σχεδιασμένο να κατασκευαστεί επί του ρέματος Μαντάνια, βασικός παραπόταμος του Μεσσάπιου ποταμού, στον Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τις πρόσφατες φονικές πλημμύρες. Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία λιθόρριπτου φράγματος, µε αργιλικό κεντρικό πυρήνα και πλευρικό υπερχειλιστή, ωφέλιμης χωρητικότητας 4.280.000 m3, µε τα συνοδά του έργα(αγωγός μεταφοράς νερού, δανειοθάλαµοι, οδικά έργα). Είναι δεδομένο ότι η υλοποίηση του φράγματος θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων ακραίων φαινομένων, τόσο πλημμυρών, όσο και ξηρασίας, για να μην επαναληφθούν ποτέ ξανά οι δραματικές καταστάσεις που έζησαν οι κάτοικοι.

Βέβαια, η βασική λειτουργία που θα εξυπηρετεί το φράγμα Ψαχνών, ως εγγειοβελτιωτικό έργο, είναι η εξασφάλιση και εξοικονόμηση νερού για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών και η ορθολογική διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων. Όπως προκύπτει, υπάρχει μέριμνα για να περιοριστεί η επιβάρυνσή του εδάφους, καθώς η άρδευση θα γίνεται πλέον με την χρήση επιφανειακών υδάτων και θα σταματήσει επομένως η υπεράντληση του υδροφόρου ορίζοντα. Όλα τα παραπάνω είναι άκρως απαραίτητα για μια περιοχή όπως ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων, που είναι κατά βάση αγροτική, αλλά αντιμετωπίζει συγχρόνως προβλήματα με την επάρκεια του νερού.

Με την κατασκευή, συνεπώς, του φράγματος των Ψαχνών θα επιλυθεί οριστικά το αρδευτικό πρόβλημα, καθώς θα καλύπτει κατ’ εκτίμηση αρδευόμενη έκταση 10.000 στρεμμάτων στον κάμπο των Ψαχνών, και μέσω της αειφόρου ανάπτυξης, θα αποτελέσει πηγή ζωής για τις αγροτικές καλλιέργειες, την κτηνοτροφία και εν γένει για την τοπική οικονομία. Παράλληλα, μέχρι την αποπεράτωση του έργου θα δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας, ενώ στην συνέχεια ο Δήμος μπορεί να γίνει και «ενεργειακός επενδυτής», παρέχοντας ενεργειακούς πόρους σε όμορους Δήμους.
Περαιτέρω, πρέπει να αναφερθεί ότι, το κόστους περίπου 35 εκ. ευρώ «Φράγμα Ψαχνών Ν. Ευβοίας» είναι ένα έργο ώριμο από πλευράς μελετών, οι οποίες θα πρέπει να επικαιροποιηθούν. Για τον σκοπό αυτό, στις 5/5/2020 υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Εύβοιας)προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρόταση ένταξης του έργου, αλλά και των συμπληρωματικών μελετών προϋπολογισμού 300.000 €, σε χρηματοδοτικά προγράμματα (Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης Αγροπεριβαλλοντικών Υποδομών). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2009 είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013», χωρίς τελικά να προχωρήσει η κατασκευή του, ενώ συμπεριλαμβανόταν και στο «Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος ΣΔΛΑΠ) Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας» που είχε δημοσιευτεί τον Απρίλιο του 2013.

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι αποτελεί χρόνιο αίτημα για τους κατοίκους της κεντρικής Εύβοιας η κατασκευή του φράγματος των Ψαχνών, καθίσταται δε επιτακτική ανάγκη μετά από τις καταστροφικές πλημμύρες. Πρέπει, συνεπώς, να επισπευστούν οι διαδικασίες, έτσι ώστε να μπορέσει να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας του τόπου, να δοθεί ώθηση στην αγροτική ανάπτυξη και να τονωθεί με αυτόν τον τρόπο η συνολική οικονομία της περιοχής.

Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την επικαιροποίηση των μελετών, την ωρίμανση και την ένταξη του έργου της κατασκευής του φράγματος των Ψαχνών σε πρόγραμμα χρηματοδότησης;”

Πηγή: eviaportal.gr