Επιπλέον υπερδέσμευση ύψους 31 εκατ. ευρώ επετεύχθη κατόπιν στοχευμένων ενεργειών του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σίμου Κεδίκογλου, στο πλαίσιο του CLLD/LEADER Αλιείας (Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ) για προσκλήσεις έργων ιδιωτικού χαρακτήρα.

Η 2η υπερδέσμευση, θα κατανεμηθεί σε εννέα Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) από τις οποίες οι δυο αφορούν στην Κοινοπραξία των Εταιρειών «Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας» και «Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε.» με κριτήριο την ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων καλύπτοντας εξ’ ολοκλήρου τα αιτήματά τους.

Ειδικότερα, από τον αρχικό προϋπολογισμό των 1.725.440€ και 2.526.552€ που αφορούν στις ΟΤΔ Νότιας Εύβοιας & Σκύρου και Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας αντίστοιχα, ο τελικός προϋπολογισμός μετά τις δυο υπερδεσμεύσεις, διαμορφώθηκε για την πρώτη στα 11.176.320 € (3.450.880 επιπλέον ποσό μετά την 1η υπερδέσμευση και 6.000.000 από τη 2η) και για τη δεύτερη στα 9.809.656 € (5.053.104 € επιπλέον ποσό μετά την 1η υπερδέσμευση και 2.230.000€ με τη 2η) αντίστοιχα.

Ο ΥφΑΑΤ κ. Σίμος Κεδίκογλου, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα των συνεχών επαφών του με φορείς του Δημοσίου για την αναβάθμιση των τοπικών κοινωνιών. Αναφερόμενος στην Εύβοια, σημείωσε ότι δόθηκε ένα επιπλέον εργαλείο ανάπτυξης για την περιοχή.

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr