Στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ” μέσω του Ε. Π. “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης», το 1ο ΕΠΑΛ Μαντουδίου υλοποίησε δύο δράσεις:

Η πρώτη με σκοπό την επίσκεψη και καταγραφή πληγέντων περιοχών και μνημείων καθώς και των έργων αποκατάστασής τους, ώστε οι μαθητές να παρουσιάσουν τα γεγονότα, τις επιπτώσεις στον οικονομικό, οικολογικό και κοινωνικό τομέα της καταστροφικής πυρκαγιάς, για την ευαισθητοποίηση των κατοίκων, των επισκεπτών και γενικά όλου του πληθυσμού.

Η δεύτερη δράση την υλοποίηση με χρήση νέων τεχνολογιών (drone, geolocation, θερμοκάμερες, αισθητήρες κλπ), της πρότασης των μαθητών για την προφύλαξη του εναπομείναντος δάσους, με εναέριες περιπολίες και άμεση ειδοποίηση των φορέων.”

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr