Σχετικά με τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με τις επωνυμίες «Σχολική Επιτροπή μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων» και «Σχολική Επιτροπή μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων», θα προταθούν εκ νέου από τη Δήμαρχο ως Πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων οι εξής:

  • Ο κ. Νίκος Σιόλιας, ως Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Η κα. Ελένη Μιντζιφίρη, ως Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Όσον αφορά στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, θα προταθεί εκ νέου ως Πρόεδρος ο κ. Νίκος Παπαγεωργόπουλος.

Πηγή: eviaportal.gr