Η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης – Ε.Ψ.Υ.Κ.Α., λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση έγκρισης από άποψη σκοπιμότητας για την κάλυψη δαπανών κλιμακίων φορέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας στη Βόρεια Εύβοια, προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις για τη στελέχωση του κλιμακίου της ΕΨΥΚΑ με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη του γενικού πληθυσμού στις πυρόπληκτες περιοχές στη Βόρεια Εύβοια:

1 Ψυχίατρος – μερικής απασχόλησης
1 Ψυχολόγος – πλήρους απασχόλησης
1 Κοινωνικός λειτουργός – πλήρους απασχόλησης
1 Διοικητικός -πλήρους απασχόλησης

Οι συμβάσεις θα είναι ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών.

Θα δοθεί προτεραιότητα βάσει εντοπιότητας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο Αποδεικτικού τίτλου σπουδών
2. Αντίγραφο Άδειας άσκηση επαγγέλματος (πλην διοικητικού)
3. Βιογραφικό Σημείωμα
4. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19 ή Βεβαίωση Εμβολιασμού της παρ.5 του άρθρου 55 , ν.4764/2020 (Α΄256)

Η αποστολή βιογραφικών και των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο [email protected] έως και τις 23-11-2021 με την ένδειξη «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ» και τη σημείωση «συναινώ στην αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων που περιέχονται στα συνημμένα έγγραφα».
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν με την κα Ζαγκώτη Ισμήνη τις εργάσιμες ημέρες από 09.00 – 15.00 στο τηλ. 2310 511207, 2310 511431 (εσωτ. 104)

Γίνεται ρητή μνεία στο παρόν ότι όλα τα βιογραφικά σημειώματα και τα σχετικά δικαιολογητικά, θα διατηρηθούν στο αρχείο της Εταιρείας μας για έξι μήνες, θα αντιμετωπιστούν με πλήρη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.ΨΥ.Κ.Α συμμορφούμενη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EU 2016/679. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τις εργάσιμες ημέρες από 10.00- 13.00 στο τηλ. 2310 511207 ή επικοινωνήστε με τον/την υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων «Ευρωπρόοδος» στο τηλ. 2410 552729.

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr