Απαντώντας το Υπουργείο Οικονομικών στην Ερώτηση για την καθυστέρηση στην πληρωμή των αποζημιώσεων στους πληγέντες από τις πλημμύρες στο Μαντούδι πριν 2 χρόνια, αναδεικνύει ως υπεύθυνο την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Είναι χαρακτηριστική η φράση: «Η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής αναμένει απάντηση από την Περιφέρεια στο αριθ.πρωτ.105166 ΕΞ2020/22-9-2020 έγγραφό της, προκειμένου να αποσταλούν ορθά συμπληρωμένες οι σχετικές συγκεντρωτικές καταστάσεις, όπως αυτές προβλέπονται από την υπ΄αριθ.20725/Β979/10-5-2011 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορέσουμε να προβούμε σε έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποζημίωσης των επιχειρήσεων».

Ακολουθεί η απάντηση του Υφυπουργού Οικονομικών:

Σε απάντηση της υπ ́ αριθμ. πρωτ. 10010 / 24-9-2020 Ερώτησης που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. κ. Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης και Ευάγγελος Αποστόλου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο το Υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο για την αποζημίωση επιχειρήσεων (επιχορήγηση επί της ζημίας για κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό
εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης καταγεγραμμένα ως κατεστραμμένα) από θεομηνίες κατ ́ εφαρμογή του άρθρου 36 του Ν.2459/97
όπως ισχύει, με έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης (κ.υ.α) των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και Υποδομών και Μεταφορών.

Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:

α) η έκδοση κ.υ.α. οριοθέτησης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, με επισπεύδον το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία οριοθετούνται οι πληγείσες περιοχές και
β) η καταγραφή ζημιών των εν λόγω επιχειρήσεων από την αρμόδια Περιφέρεια.

H απόφαση οριοθέτησης έχει εκδοθεί με την αριθ.πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9386/Α325/20-1-2020 (299/Β/5-2-2020) κ.υ.α, με την οποία παρέχεται στεγαστική συνδρομή (60% δωρεάν κρατική αρωγή και 40% άτοκο δάνειο) για την επισκευή / ανακατασκευή των κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων.

Επισημαίνεται ότι, η Δ/νση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής αναμένει απάντηση από την Περιφέρεια στο αριθ.πρωτ.105166 ΕΞ2020/22-9-2020 έγγραφό της, προκειμένου να αποσταλούν ορθά συμπληρωμένες οι σχετικές συγκεντρωτικές καταστάσεις, όπως αυτές προβλέπονται από την υπ ́αριθ.20725/Β979/10-5-2011 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορέσουμε να προβούμε σε έκδοση κ.υ.α αποζημίωσης των επιχειρήσεων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ OIKONOMIΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ

Πηγή: eviaportal.gr