Κατά την διάρκεια της επεξεργασίας και εξέτασης στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, το πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα και την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο βουλευτής Εύβοιας Θανάσης Ζεμπίλης αναφέρθηκε αρχικά στα θέματα του κώδικα Ιθαγένειας, επισημαίνοντας τον ελεγκτικό ρόλο του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο ελέγχει και την νομιμότητα των σχετικών νόμων πολιτογράφησης.

Τόνισε μάλιστα ότι το κράτος και ο κοινός νομοθέτης οφείλουν να σέβονται το Σύνταγμα όπως αυθεντικά το ερμηνεύει το Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ έκανε ειδική μνεία στην απόφαση 460/2013, την οποία χαρακτήρισε «σταθμό». Αυτό, διότι έθετε με ένταση ζητήματα όπως η νομική φύση της ιθαγένειας και οι σχέσεις λαού και έθνους. Άλλωστε, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η θεμελιώδης διάταξη του Συντάγματος ορίζει ότι οι εξουσίες δεν ασκούνται υπέρ ενός απρόσωπου λαού, αλλά υπέρ του έθνους. Συνεπώς, συνταγματική επιταγή είναι να διαφυλάξει το κράτος και ο κοινός νομοθέτης την εθνική κοινωνία και την εθνική ομοιογένεια.

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του ο κ. Ζεμπίλης ανέφερε ότι το υπό επεξεργασία σχέδιο νόμου επιλύει πολλά λειτουργικά ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ, επίσης, ρυθμίζει με επάρκεια θέματα που αφορούν την αναπτυξιακή λειτουργία των δήμων, σε μια περίοδο μάλιστα που η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώνει συνεχώς προσκλήσεις για χρηματοδοτήσεις των δήμων στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», με το οποίο διαθέτει στην τοπική αυτοδιοίκηση 2,5 δις ευρώ.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό, σύμφωνα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ότι η σημερινή κυβέρνηση έθεσε όρια στην κινητικότητα των υπαλλήλων των ορεινών και νησιωτικών δήμων, σε αντιδιαστολή με ότι συνέβαινε κατά την προηγούμενη περίοδο, όταν η ανεξέλεγκτη κινητικότητα και η αδράνεια, οδήγησαν στο να χάσουν πολλοί από αυτούς το σύνολο του προσωπικού τους που υπηρετούσε σε καίριες θέσεις. Πλέον, με το νέο Σ/Ν, επιχειρείται να τονωθούν περαιτέρω οι υποστελεχωμένες Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων, ειδικά των μικρών και δυσπρόσιτων, ενώ δίνονται επιπλέον κίνητρα και στους αποσπασμένους δημοτικούς υπαλλήλους τους. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η τεχνοκρατική υποδομή και η ικανότητα των ΟΤΑ να εκτελούν τεχνικά έργα απορροφώντας αναπτυξιακούς πόρους, γεγονός που θα έχει καθοριστική σημασία τόσο για την εθνική οικονομία, όσο και για την τοπική ανάπτυξη.

Κλείνοντας, ο κ. Ζεμπίλης σημείωσε ότι το υπό συζήτηση Σ/Ν θα συμβάλει στο να απασχοληθούν χιλιάδες άνθρωποι σε 5.000 μικρά και μεγάλα έργα του προγράμματος «Τρίτσης», που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της υπαίθρου, και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ, επιπλέον, σημαντική συμβολή στην αναπτυξιακή διαδικασία θα έχουν η θεσμική θωράκιση της λειτουργίας των αναπτυξιακών νομικών προσώπων, καθώς και η ρύθμιση για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών δόμησης.

Πηγή: eviaportal.gr