Η LafargeHolcim συμμετέχει στην Κοινοπραξία για το Κλίμα και την Αειφορία του ΜΙΤ (MIT Climate and Sustainability Consortium (MCSC)) ως ιδρυτικό μέλος, εκπροσωπώντας τη βιομηχανία δομικών υλικών, με στόχο την επιτάχυνση των δράσεων για το κλίμα μέσω της καινοτομίας. Η εταιρία ενώνει τις δυνάμεις της με μια σειρά από ηγέτες άλλων κλάδων σε μία συνεργασία με παγκοσμίως κορυφαίες ερευνητικές ομάδες του ΜΙΤ, προκειμένου να αναπτυχθούν κλιμακούμενες λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ο Jan Jenisch, Διευθύνων Σύμβουλος της LafargeHolcim, δήλωσε σχετικά: «Δεσμεύομαι για την οικοδόμηση ενός μέλλοντος με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα, προάγοντας καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις δόμησης που είναι αποδοτικές για τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της σημερινής κλιματικής κρίσης, κανένας οργανισμός δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει μόνος του. Γι’ αυτό είμαι περήφανος που εντασσόμαστε στη συμμαχία του ΜΙΤ με ηγέτες άλλων κλάδων και ακαδημαϊκούς που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις, ώστε να κλιμακώσουμε από κοινού τις δράσεις μας για το κλίμα».

Το MCSC διευθύνεται από τη Σχολή Μηχανικών του ΜΙΤ και θα προσελκύσει φοιτητές, καθηγητές και ερευνητές από ολόκληρο το Ινστιτούτο. Τα μέλη του MCSC θα επιδιώξουν την επιτάχυνση της εφαρμογής λύσεων μεγάλης κλίμακας για την κλιματική αλλαγή. Οι στόχοι του MCSC περιλαμβάνουν τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, την εξάλειψη των εμποδίων για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, την επίσπευση της απόσυρσης δραστηριοτήτων υψηλής έντασης άνθρακα, τον προσανατολισμό των επενδύσεων σε τομείς όπου θα είναι πιο αποτελεσματικές και την ταχεία προσαρμογή των βέλτιστων πρακτικών σε όλους τους κλάδους.

Η συμμετοχή στην Κοινοπραξία αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη δέσμευση της LafargeHolcim να οικοδομήσει ένα μέλλον με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα ως ο παγκόσμιος ηγέτης στα καινοτόμα και βιώσιμα υλικά δόμησης. Υιοθετώντας μια αυστηρά επιστημονική προσέγγιση ως προς τη δράση για το κλίμα, η LafargeHolcim δεσμεύτηκε να γίνει μια εταιρία καθαρού μηδενικού άνθρακα, συνεργαζόμενη με την πρωτοβουλία Science-Based Targets (SBTi), και θέτει τον πρώτο οδικό χάρτη καθαρού μηδενικού άνθρακα στην τσιμεντοβιομηχανία, με βάση τους κλιματικούς στόχους της για το 2030, όπως έχουν επικυρωθεί από την πρωτοβουλία SBT.

Πηγή: eviaportal.gr