Με την από 29-6-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και μετά από αίτημα του Δήμου Χαλκιδέων προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, παρατάθηκε η παραχώρηση της έκτασης 29.500 τ.μ., στη θέση «ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ» για την ανέγερση μονίμων εγκαταστάσεων διδακτηρίου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης.

Το ΕΕΕΕΚ, ιδρύθηκε με την απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών και λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2007 σε προσωρινές λυόμενες εγκαταστάσεις.

Στην συνέχεια ο Δήμος Χαλκιδέων ζήτησε από τις «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», ως αρμοδίου Κρατικού Φορέα για την Ανέγερση Σχολικών Κτιρίων, να συμπεριλάβει στο Τεχνικό του Πρόγραμμα την ένταξη αυτού του έργου «Ανέγερση διδακτηρίου ΕΕΕΕΚ.

Παράλληλα ο Δήμος Χαλκιδέων συγκρότησε «Επιτροπή Καταλληλότητας» προκειμένου να αποφανθεί για την καταλληλότητα της έκτασης, κάτι που έγινε.

Επίσης ο Δήμος Χαλκιδέων ξεκίνησε την διαδικασία για την Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού για χαρακτηρισμό του χώρου ως Σχολικού και τον καθορισμό των όρων Δόμησης, αφού δεν αρκούσε ο χαρακτηρισμός των χρήσεων γης.

Στο πλαίσιο αυτό εκπονήθηκε και εγκρίθηκε η Γεωλογική Μελέτη καταλληλότητας από τον Δήμο.

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε:

  1. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία του Τοπικού Ρυμοτομικού για την ανέγερση του σχολικού συγκροτήματος ΕΕΕΕΚ στη Θέση «ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ»;
  2. Η παραχώρηση της σχετικής έκτασης των 29.000 τ.μ. από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ίσχυε μέχρι 20-7-2020. Ζητήθηκε παράταση; Παρακαλούμε να μας γνωστοποιηθούν τα σχετικά έγγραφα.
  3. Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για την ανέγερση μονίμων εγκαταστάσεων του συγκροτήματος «Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης»;
  4. Αληθεύουν σχετικά δημοσιεύματα ως προς την εκκρεμότητα του ιδιοκτησιακού;

Πηγή: eviaportal.gr