Οι δημοτικοί σύμβουλοι Κύμης-Αλιβερίου της αντιπολίτευσης Γλυκός Ταξιάρχης και Θαλασσινού Αλεξάνδρα, καταγγέλουν την εταιρεία ΑΓΕΤ Ηρακλής για καύση κομπόστ τύπου Α στο Αλιβέρι.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Έχουμε ενημερωθεί πως στις 21 Ιουλίου 2020 η ΑΓΕΤ ζήτησε από τον ΕΔΣΝΑ (Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής) να της παραχωρήσει 5.000 τόνους απορριμμάτων για να τα κάψει πειραματικά στα εργοστάσια του Βόλου και του Αλιβερίου. Το υλικό αυτό το ζήτησε ατελώς και διαβεβαίωσε τον ΕΔΣΝΑ ότι θα παρακολουθήσει τα αποτελέσματα της καύσης του σε διάστημα 90 ημερών και πως θα διενεργήσει τις αναγκαίες μετρήσεις ρύπων ώστε μελλοντικά να γενικευτεί η χρήση του σε μεγάλες ποσότητες. Στις 31-07-2020 (αποφαση 276/2020) ο ΕΔΣΝΑ αποφασίζει να κάνει δεκτό το αίτημα της ΑΓΕΤ για δοκιμαστική καύση του CLO. Υπάρχει μάλιστα για αυτό το σκοπό και η σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΝ.

Επειδή:

η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας των δημοτών και όλων εν γένει των έμβιων όντων του (ήδη περιβαλλοντικά επιβεβαρυμένου) Δήμου μας και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος τίθενται σε κίνδυνο, καθώς το CLO (κομπόστ τύπου Α) χρησιμοποιείται μόνο ως εδαφοβελτιωτικό για την αποκατάσταση εδαφών και επειδή περιέχει πλαστικές ύλες και ο, τι άλλο υπάρχει στον πράσινο κάδο και δεν μπορεί να ανασυρθεί (άρα, μπορεί να περιέχει μικρές μπαταρίες, σύριγγες, γάντια, μάσκες φίλτρα κινητήρων, συσκευασίες και υπολείμματα φυτοφαρμάκων και βερνικιών, κτλ)

δεν έχει ενημερωθεί η τοπική κοινωνία
δεν έχει πραγματοποιηθεί επιτροπή περιβάλλοντος της Περιφέρειας ώστε να γνωμοδοτήσει για αυτό το ζήτημα.

Ζητάμε ως εκ τούτου να μας ενημερώσει ο Δήμαρχος στο επικείμενο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας (21-09-2020) ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και όλοι οι δημότες και αφού ενημερωθούν όλοι και όλες να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες-δράσεις ώστε να το αποτρέψουμε όπως πολύ συντονισμένα και έγκαιρα έπραξαν οι κάτοικοι του Βόλου.

Πηγή: eviaportal.gr