Τα Πειραματικά σχολεία είναι σχολικές μονάδες που ανήκουν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο. Σκοπός τους, μεταξύ άλλων, είναι η εξασφάλιση δημόσιας και δωρεάν υψηλής ποιότητας παιδείας για όλους, η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, στη διδακτική των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα των Α.Ε.Ι., η δοκιμή νέων προγραμμάτων σπουδών, ωρολογίων προγραμμάτων, διδακτικών εργαλείων, σχολικών εγχειρίδιων, διδακτικών μεθόδων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού, καθώς επίσης και οι καινοτόμες παρεμβάσεις τόσο στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα όσο και στην οργάνωση, διοίκηση, αξιολόγηση και διαχείριση σχέσεων στο επίπεδο της σχολικής μονάδας. Γενικά είναι απαραίτητα για την εξέλιξη και τη βελτίωση κάθε εκπαιδευτικού συστήματος.

Η Στερεά Ελλάδα, είναι μία από τις λίγες Περιφέρειες της Ελλάδας που σε καμία περιφερειακή της ενότητα δεν λειτουργούν Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία. Την τρέχουσα σχολική χρονιά με την εγκύκλιο/πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης τέτοιων σχολείων έπειτα από πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων ή πρόταση του/της Δ/ντή/ντριας Εκπαίδευσης.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Στερεάς Ελλάδας διοργανώνει, τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 στις 19:00, διαδικτυακή εκδήλωση προκειμένου να αναδειχθεί η σπουδαιότητα του θέματος, να υπάρξει ενημέρωση σε βάθος, να διευκρινιστούν ασάφειες και να απαντηθούν απορίες.

Προσκεκλημένοι ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι η κα. Παπατσίμπα Λαμπρινή, προϊσταμένη του αυτοτελούς τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και ο Πρόεδρος ή μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο μέλος της σχολικής κοινότητας της Στερεάς Ελλάδας (Γονείς και Εκπαιδευτικούς) μέσω των συνδέσμων:

Event address for attendees: password 1234

Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα δοθεί η δυνατότητα στους παρισταμένους να υποβάλουν προφορικές και να καταθέσουν γραπτές ερωτήσεις μέσω ειδικού συνδέσμου.

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr