Αρχική Οικονομία Ζητείται Τεχνικός Βάρδιας Συστημάτων Διοδίων με έδρα την Θήβα

Ζητείται Τεχνικός Βάρδιας Συστημάτων Διοδίων με έδρα την Θήβα

74
0

  • Διόδια

Η θέση αποτελεί μέλος της Διεύθυνσης Συντήρησης και Διαχείρισης Κυκλοφορίας και ασχολείται με την τεχνική υποστήριξη σε μία πληθώρα από ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά στοιχεία των συστημάτων Διοδίων.

Η έδρα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας δίπλα από τον Πλευρικό Σταθμό Διοδίων Θήβας (στο ρεύμα προς Αθήνα).

Κύριες Αρμοδιότητες Ρόλου:

• Πραγματοποιεί προληπτική συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού των συστημάτων διοδίων συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του σταθμού διοδίων.
• Εγκαθιστά και αντικαθιστά στοιχεία του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού επεμβαίνοντας όπου απαιτείται, στοχεύοντας στην ορθή λειτουργία των συστημάτων.
• Παρέχει τεχνική υποστήριξη στους χρήστες των συστημάτων με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση τους και την άμεση επίλυση των προβλημάτων.
• Δημιουργεί γραπτές αναφορές των προβλημάτων και της συχνότητας αυτών, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση της διοίκησης του τμήματος στις πραγματοποιηθείσες επεμβάσεις.
• Διαχειρίζεται και παρακολουθεί τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του τμήματος (υλικά, εργαλεία, κλπ.) καθώς και τους χώρους αποθήκευσης αυτού, εξασφαλίζοντας την καταλληλότητα τους.

Απαιτούμενα Προσόντα:

• Πτυχίο (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΤΕΕ ή ΤΕΣ) στον κλάδο της Ηλεκτρολογίας
• Τουλάχιστον 1 έτος προηγούμενης εμπειρίας στη συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού συστημάτων ή σε ηλεκτρολογικές εργασίες βιομηχανικού εξοπλισμού
• Κατοχή άδειας Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Α’ Ομάδας
• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
• Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών

Δεξιότητες – Ιδανικό Προφίλ Υποψηφίου:

• Αφοσίωση στην Εξυπηρέτηση Πελατών
• Προσανατολισμό στην Ποιότητα και την Απόδοση
• Συνέπεια στην εφαρμογή κανόνων & διαδικασιών
• Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας
• Αποτελεσματική Επικοινωνία
• Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και προτεραιοτήτων

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα στο email [email protected] αναγράφοντας τον κωδικό θέσης, ΤΒΘ-0323.

Ακολουθείστε μας στο Google News

Μοιραστείτε το

Go to Top

Πηγή: eviaportal.gr