Αρχική Πολιτική Ζεμπίλης: Ανάδοχος της μελέτης για το βόρειο οδικό άξονα Ψαχνά – Στροφυλιά...

Ζεμπίλης: Ανάδοχος της μελέτης για το βόρειο οδικό άξονα Ψαχνά – Στροφυλιά η «ΔΡΟΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΕ»

84
0

Αρχική/Πολιτική/Ζεμπίλης: Ανάδοχος της μελέτης για το βόρειο οδικό άξονα Ψαχνά – Στροφυλιά η «ΔΡΟΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΕ»

Σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού η «ΔΡΟΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε.-Δ.Τ.: ΔΡΟΜΟΣ Ε.Ε.» ως επικεφαλής του οικονομικού φορέα, στο οποίο μετέχουν οι: ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΤΕ / ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΠΕ-Δ.Τ. DROMOS CONSULTING LTD / ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ (ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕ) / Μ. ΞΙΝΟΓΑΛΟΣ – Φ. ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Ο.Ε. (ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ) / ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ / ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑ / ΚΟΡΑΣΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ και με ποσοστό έκπτωσης 60,29 % που αντιστοιχεί σε συνολική δαπάνη 2.530.000.00 € αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος της μελέτης «Κεντρικός Οδικός Άξονας Βόρειας Εύβοιας τµήµα: Παράκαµψη Ψαχνών – Προκόπι (Στροφυλιά)», αρχικού προϋπολογισμού 7.900.000 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ και απρόβλεπτα), κατά την αποσφράγιση των προσφορών που πραγματοποιήθηκε με το σύστημα της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ως γνωστό, το πρώτο τμήμα του βόρειου οδικού άξονα, του οποίου η μελέτη με συμβατικό χρόνο τους 18 μήνες δημοπρατήθηκε σήμερα, θα ξεκινάει από τα Ψαχνά, από το σημείο που θα καταλήξει η Παράκαμψη Χαλκίδας – Ψαχνών, η οποία αναμένεται να συμβασιοποιηθεί σύντομα. Θα έχει μήκος 35 χιλιόμετρα – εκ των οποίων τα 27 χλμ. θα είναι σε νέα χάραξη και τα υπόλοιπα παράλληλα με τη σημερινή- και θα καταλήγει στη Στροφυλιά.

Το έργο έχει εκτιμώμενο προϋπολογισμό 195 εκατομμύρια ευρώ και θα ανατεθεί με το σύστημα μελέτη – κατασκευή από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027. Το δεύτερο τμήμα του οδικού άξονα «Στροφυλιά – Ιστιαία» είναι ακόμα 35 χιλιόμετρα και θα προωθηθεί για μελετητική ωρίμανση και αδειοδότηση, όπως και οι τέσσερις κλάδοι του προς τους βασικούς οικισμούς της περιοχής, από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Στο διαγωνισμό της 22- 12- 2022 συμμετείχαν επίσης και τα κάτωθι μελετητικά σχήματα (κατά σειρά μειοδοσίας):

• «G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ / G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ -ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΕΕ – ΔΑΦΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ /ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΕΕ / ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ, με οικονομική προσφορά 2.859.041,06€ και ποσοστό έκπτωσης 55,12%.

• ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ / ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΠ. & ΣΙΑ E.E. / Γ. ΝΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε /ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ / Γ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – Ε. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ/ ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ, με οικονομική προσφορά 3.168.643,10€ και ποσοστό έκπτωσης 50,26%.

Κατά το επόμενο διάστημα η Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδοµών (Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ.) της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, ως Προϊστάμενη Αρχή, αναμένεται να προβεί στη διαµόρφωση των λοιπών όρων της σύµβασης µε βάση την προσφορά του μειοδότη και την υπογραφή αυτής, σύμφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

Ακολουθείστε μας στο Google News

Μοιραστείτε το

Go to Top

Πηγή: eviaportal.gr