Αρχική Οικονομία Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Κατασκευή αρδευτικού συστήματος στον Ορχομενό

Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Κατασκευή αρδευτικού συστήματος στον Ορχομενό

110
0

Αρχική/Οικονομία/Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Κατασκευή αρδευτικού συστήματος στον Ορχομενό

Μετά από συνεργασία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Γιώργου Γεωργαντά, του αρμόδιου Υφυπουργού, κ. Γεώργιου Στύλιου, υπεγράφη από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη, η Σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία ΛΑΤΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ι ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (ΔΙΚΤΥΟ, Α/Σ, ΔΕΞΑΜΕΝΗ)», στα πλαίσια του Μέτρου 4, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου ανέρχεται σε 5.170.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της επιλέξιμης δαπάνης του ΦΠΑ), επί του οποίου δόθηκε από την ανάδοχο εταιρία ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. έκπτωση 26,64%, με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός της υπογραφείσας σύμβασης να διαμορφωθεί στα 3.815.952,85€ με ΦΠΑ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή αρδευτικού δικτύου για την ικανοποίηση των αρδευτικών αναγκών γεωργικής γης συνολικής έκτασης 5.130 στρεμμάτων, αξιοποιώντας το υδάτινο δυναμικό των Πηγών Χαρίτων-Ορχομενού.

Το δίκτυο προβλέπεται να τοποθετηθεί παράλληλα σε υφιστάμενο αγροτικό δρόμο και εντός των ορίων των όμορων ιδιοκτησιών. Αποτελείται από αγωγούς υπό πίεση από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς PN16atm με διαμέτρους από Ø140 έως Ø630, συνολικού μήκους περίπου 19χλμ με χαλυβδοσωλήνα μήκους 20μ και 118 υδροστόμια.

Επίσης προβλέπεται η κατασκευή ακάλυπτης δεξαμενής αναρρύθμισης και αντλιοστασίου συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων διατάξεων για την πλήρη και ομαλή λειτουργία του δικτύου. Όλες οι απαραίτητες συσκευές λειτουργίας και ελέγχου του δικτύου (δικλείδες απομόνωσης, διατάξεις εκκενώσεων και αερεξαγωγών κλπ), θα εγκατασταθούν εντός κατάλληλων φρεατίων από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 με οπλισμό B500C.

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 5.170.000,00€ (Με Φ.Π.Α.)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΑΤΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΚΠΤΩΣΗ: 26,64%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 3.815.952,85€ (Με ΦΠΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 18 Μήνες

Ακολουθείστε μας στο Google News

Μοιραστείτε το

Go to Top

Πηγή: eviaportal.gr