Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Επιχειρώ – Εξοικονομώ», συνολικού προϋπολογισμού €176,75 εκατ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και μη κτιριακών εγκαταστάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων -πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων, μεγάλων και πολύ μεγάλων- της ελληνικής επικράτειας, που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης, της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων, καθώς και του τουρισμού. Σημειώνεται ακόμη, πως θα πρέπει να διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ και να είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Ειδικά για τις τουριστικές επιχειρήσεις, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσες (σύμφωνα με το σήμα λειτουργίας ή την υποβληθείσα γνωστοποίηση) έχουν δυναμικότητα που δεν υπερβαίνει τις 200 κλίνες.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ ΦΠΑ) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ για τον κλάδο του τουρισμού και τις 250.000 ευρώ για τον κλάδο του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα λάβουν ενίσχυση για την υλοποίηση παρεμβάσεων, που αφορούν σε: ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους (πχ θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης), εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων (αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας), αλλά και ψύξης χώρων (αντικατάσταση ψυκτών), αερισμού χώρων, ζεστού νερού χρήσης, αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που σχετίζεται με την παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών (πχ φούρνοι, ψυγεία), κά. Το ποσοστό ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών μπορεί να φτάσει έως και το 65%. Εξαρτάται από το είδος αυτών, καθώς και από το μέγεθος της επιχείρησης.

Αιτήσεις με σκοπό τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα», υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας έως και τις 31 Μαρτίου 2024. Στο πρόγραμμα εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).

Ποσοστό επιδότησης – επιχορηγούμενος προϋπολογισμός

Το ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως και 65%, αναλόγως του είδους της παρέμβασης (κτίρια και μη κτιριακές εγκαταστάσεις) και του μεγέθους της επιχείρησης.

Αντιστοίχως, για τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης ισχύουν τα εξής:

  • για τον κλάδο του τουρισμού ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ
  • για τους λοιπούς κλάδους ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 250.000 ευρώ

Επιδοτούμενες δραστηριότητες (ενδεικτικά)

Με βάση το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» επιδοτούνται υφιστάμενες επιχειρήσεις κάθε μεγέθους που έχουν δραστηριότητες όπως:

Κλάδος Τουρισμού

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα παραπάνω κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα (με ειδικό σήμα λειτουργίας ή υποβληθείσα γνωστοποίηση κατά τις διατάξεις του ν. 442/2016) στην ελληνική επικράτεια ανεξαρτήτως κατηγορίας αστέρων.
Σε κάθε περίπτωση η δυναμικότητα της τουριστικής μονάδας δεν πρέπει να ξεπερνά τις διακόσιες (200) κλίνες.

Ξενοδοχεία

Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια ή κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων
Eνοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα
Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα
Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ή και τουριστικές επαύλεις
Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ)

Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών
Λιανικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων
Παραγωγή κουλουριών και πιτών
Παραγωγή φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού
Παραγωγή παγακιών βρώσιμων, σε κύβους ή νιφάδες

Κλάδος Τροφίμων

Παραγωγή κουλουριών και πιτών
Παραγωγή φρέσκου ψωμιού
Παραγωγή τυροπιτών, σάντουιτς
Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων
Παραγωγή παγακιών βρώσιμων, σε κύβους ή νιφάδες

Παροχή Υπηρεσιών

Υπηρεσίες parking
Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ.) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης
Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων
Υπηρεσίες συσκευασίας
Υπηρεσίες οίκων ευγηρίας
Υπηρεσίες εκπαίδευσης (1ης, 2ης & 3ης βαθμίδας)
Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών
Υπηρεσίες θεατρικών αιθουσών
Συνεργεία μηχανοκίνητων οχημάτων
Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη

Προσοχή: η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι 31/03/2024.

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr