Μετά από αίτημα της διευθύντριας του σχολείου κ. Γιαννούλας Καρακάλου, το Κέντρο Πρόληψης πραγματοποίησε παρέμβαση στους μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού του σχολείου, στις 3 και 10 Φεβρουαρίου 2022, εφαρμόζοντας το υλικό «Ομαδομαζέματα- θαλασσομαντέματα».

Η ίδια δράση επαναλήφθηκε για τους μαθητές της Γ΄ στις 7 και 14 Φεβρουαρίου 2022. Tο παρακολούθησαν συνολικά 24 μαθητές, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες. Αξίζει να σημειωθεί η άριστη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των δύο τάξεων, οι οποίοι παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον την πορεία του προγράμματος και οι παρεμβάσεις τους σε κάποια σημεία ήταν καίριες και βοηθητικές.

Το «Ομαδομαζέματα- Θαλασσομαντέματα» προέρχεται από το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Ρόδου και υλοποιείται στις τάξεις της Δ΄, Ε΄, ΣΤ’ Δημοτικού και Α΄Γυμνασίου. Συνήθως πραγματοποιείται σε 6 διδακτικές ώρες από τα στελέχη των Κέντρων Πρόληψης. Μπορεί να γίνει, επίσης, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μετά από σχετική εκπαίδευση.

Το συγκεκριμένο υλικό επιχειρεί με ένα ευχάριστο και παιδαγωγικό τρόπο να αναδείξει τη σημασία της συνεργασίας μέσα στην τάξη και επιδιώκει την ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων των νέων. Μέσα από παιδαγωγικές δραστηριότητες και παιχνίδια επεξεργάζεται σημαντικές έννοιες και αξίες για τη ζωή μας, όπως, η φιλία, η αποδοχή, η ασφάλεια, η αυτοεκτίμηση, η διαχείριση της σύγκρουσης, οι οποίες συμβάλλουν στην ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού και στην αποφυγή βλαπτικών συμπεριφορών.

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr