Οικονομία

Την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 19.00, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Εύβοιας στον 2ο όροφο στην Ελ. Βενιζέλου 12, Χαλκίδα η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Επικύρωση Πρακτικών.
2. Νέο Οργανόγραμμα Επιμελητηρίου Ευβοίας.
3. Έγκριση Αιτήματος Προκήρυξης Θέσεων με σειρά Προτεραιότητας μέσω της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657 16.7.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών- Κατανομή των δύο (2) θέσεων, κατηγορίας Π.Ε και Δ.Ε που εγκρίθηκαν για πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ.
4. Επιχορήγηση του Σωματείου Αλληλοβοήθειας Μελών του Επιμελητηρίου Ευβοίας.
5. Επιχορήγηση της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ευβοίας για κάλυψη λειτουργικών εξόδων που αφορούν αποκλειστικά λογιστικές εργασίες για την μισθοδοσία των υπαλλήλων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Επιμελητήριο.
6. Επιχορήγηση της Ομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Ευβοίας για κάλυψη λειτουργικών εξόδων που αφορούν αποκλειστικά λογιστικές εργασίες για την μισθοδοσία των υπαλλήλων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Επιμελητήριο.
7. Ανακοινώσεις.

Πηγή: eviaportal.gr