Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη κατέθεσε ο Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ & Βουλευτής Λάρισας κ. Κυριάκος Βελόπουλος σχετικά με την αντίδραση των κατοίκων του χωριού Ευαγγελισμός του δήμου Καρύστου στη Ν/Α Εύβοια, στην προοπτική εγκατάστασης υποσταθμού ηλεκτρικού ρεύματος στο χωριό τους.

Η ερώτηση εστιάζει στην ανέγερση του εν λόγω σταθμού 700 μέτρα δυτικότερα από την τοποθεσία που είχε σχεδιαστεί να ανεγερθεί αρχικά, ώστε να αποτραπούν οι κίνδυνοι σε βάρος της υγείας των κατοίκων του εν λόγω χωριού.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης του κ. Βελόπουλου

Κύριε Υπουργέ,

Στο χωριό Ευαγγελισμός (πρώην «Δράμεσι») στη ΝΑ Εύβοια (περιοχή Καφηρέα) σε μια απόσταση δυτικά αυτού, όπως πληροφορούμαστε από κατοίκους της περιοχής, σχεδιάζεται η δημιουργία και εγκατάσταση υποσταθμού ηλεκτρικού ρεύματος, ο οποίος με καλωδιακή ζεύξη θα συνδέεται με την Αττική. Η εγγύτητα του εν λόγω υποσταθμού στο κοντινό χωριό, κρίνουν οι κάτοικοι ότι θα προκαλέσει άμεσες ή μεσοπρόθεσμα αναμενόμενες δυσμενείς παρενέργειες και κινδύνους στην τοπική κοινωνία. Ως εκ τούτου, έχει δημιουργηθεί μια αρνητική προδιάθεση στους κατοίκους για το σχετικό εγχείρημα, οι οποίοι αντιτίθενται σθεναρά στο ενδεχόμενο υλοποίησής του. Πιο συγκεκριμένα, τέθηκαν υπόψη μας τα εξής δεδομένα για το ως άνω θέμα από την τοπική κοινωνία:

Α. Η κοντινή απόσταση του ως άνω υποσταθμού από το χωριό (350 μ.) αναμένεται ότι θα αυξήσει τις περιπτώσεις καρκίνων στον πληθυσμό, εξ’ αιτίας της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας των μηχανημάτων του, ενώ οι κάτοικοι τονίζουν ότι στο μέρος τους διαβιούν και αρκετά μικρά παιδιά. Όπως αναφέρουν οι ανωτέρω, η αλλαγή των οικονομικών συνθηκών, λόγω της οικονομικής κρίσης, από το 2010 και μετά, αύξησε τη μόνιμη κατοίκηση στην περιοχή, αφού ώθησε πολλά άτομα που κατάγονται από τα μέρη εκείνα και όχι μόνο, να ανακαινίσουν τα σπίτια τους εκεί και να προβούν στην φύτευση καρποφόρων δέντρων σε ιδιόκτητες εκτάσεις εντός και πέριξ του άνω χωριού (πχ ελαιοδέντρων), γεγονός που αναδεικνύει την εξάρτηση του επιπέδου ζωής τους από την ομαλότητα του περιβάλλοντα φυσικού χώρου στο εν λόγω χωριό.

Β. Η θέση που έχει προσδιοριστεί αρχικά για την κατασκευή ως άνω υποσταθμού πρέπει να απορριφθεί για λόγους αποτροπής μιας καθ’ όλα πιθανής έκρηξης ή πυρκαγιάς, καθώς, είτε ένας κεραυνός, αφού οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι συχνά έντονες, είτε ένας σπινθήρας, μπορεί να προκαλέσουν ένα μεγάλης έκτασης βραχυκύκλωμα ή και έκρηξη κοντά στο χωριό, με σοβαρό ενδεχόμενο ακόμα και για ξέσπασμα πυρκαγιάς, σε περίπτωση ενός τέτοιου απροόπτου ατυχούς συμβάντος, εν μέσω καλοκαιριού. Σημειωτέο ότι, οι προηγούμενοι κίνδυνοι ισχύουν ακόμη και σε περιπτώσεις κατασκευής υποσταθμού ηλεκτρικού ρεύματος κλειστού τύπου.

Γ. Η ύπαρξη ποιμνιοστασίων και κοπαδιών κοντά στο μέρος όπου σχεδιάζεται η κατασκευή του ως άνω υποσταθμού, θα δημιουργήσει προβλήματα στη νομή και βοσκή των ζώων των ντόπιων κτηνοτρόφων, καθώς, η όλη εγκατάσταση αναμένεται ότι θα καταλάβει, μαζί με τις παρεμβάσεις και τα παρελκόμενα έργα στον περιβάλλοντα χώρο, μια πολύ σημαντική έκταση γύρω από τις καθαρά μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Δ. Οι κάτοικοι της περιοχής κρίνουν ότι συντρέχουν ακόμα και λόγοι στρατιωτικής ασφάλειας, που καθιστούν ακατάλληλη την αρχικά επιλεγμένη τοποθεσία κατασκευής του ως άνω υποσταθμού, καθώς, η εν λόγω θέση βρίσκεται σε ένα περίοπτο σημείο, εύκολα ορατό από τη θάλασσα (στενό Καφηρέα) ή πολύ εύκολο να εντοπιστεί από μακρινή απόσταση στα ανατολικά (πχ νησίδα «Καλόγεροι»). Αυτή η ευρεία έκθεση του υποσταθμού στην ορατότητα από τα ανατολικά διευκολύνει την στοχοποίησή του από βολές εχθρικών αεροσκαφών, ακόμα κι όταν τα εν λόγω πετούν σε μεγάλη απόσταση ανατολικά.

Ε. Δεν πρέπει να παραβλεφθεί, κατά τη γνώμη των κατοίκων του ως άνω χωριού, ότι το φυσικό τοπίο του χωριού «Ευαγγελισμός» θεωρείται από τα ωραιότερα στην περιοχή, ενώ το γεγονός της γειτνίασής του με τον κοντινό αρχαιολογικό χώρο της «Αρχάμπολης» συνηγορεί υπέρ της γνώμης των κατοίκων του για ανάγκη αλλαγής της θέσης προς ανέγερση και λειτουργία του ανωτέρω υποσταθμού. Σημειωτέο, κιόλας ότι, η ευρύτερη περί το χωριό «Ευαγγελισμός» περιοχή είναι ενταγμένη στο δίκτυο «NATURA 2000» και στην «ΖΕΠ», λεπτομέρεια που διαμορφώνει άλλον έναν παράγοντα ακαταλληλότητας του ως άνω αρχικά επιλεγμένου σημείου ανέγερσης του ως άνω υποσταθμού.

Εν κατακλείδει, οι κάτοικοι του χωριού «Ευαγγελισμός» θεωρούν ότι είναι εφικτή η αλλαγή της θέσης εγκατάστασης του ως άνω υποσταθμού ηλεκτρικού ρεύματος σε σημείο 700 μέτρων δυτικότερα από το αρχικά σχεδιαζόμενο, που σε συνδυασμό με το λόφο και την πλαγιά που μεσολαβούν από την αρχικά επιλεγμένη θέση, διευρύνουν σε ασφαλή επίπεδα την απόσταση του υποσταθμού από το χωριό, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η όποια όχληση (οπτική, ηχητική, ηλεκτρομαγνητική κλπ), που θα προκαλούσε στους κατοίκους η παρουσία του εν λόγω υποσταθμού, κοντά στο χωριό.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να προβείτε στις απαραίτητες παρεμβάσεις, προκειμένου να αλλάξει ο αρχικός σχεδιασμός για την ανέγερση και λειτουργία υποσταθμού ηλεκτρικού ρεύματος 700 μέτρα δυτικότερα από αυτήν που αρχικά προορίστηκε, στο χωριό “Ευαγγελισμός”, στη νοτιοανατολική Εύβοια, ώστε να αποτραπούν όλες οι ανωτέρω περιγραφόμενες δυσμενείς συνθήκες και κίνδυνοι εις βάρος των κατοίκων του άνω χωριού, όπως περιγράφονται απαριθμημένοι ανωτέρω, στις παραγράφους με σήμανση από «Α» ως «Ε»;

Ο ερωτών βουλευτής

Κυριάκος Βελόπουλος

Πηγή: eviaportal.gr