Με γοργούς ρυθμούς προχωράει η ωρίμανση των μελετών για το τμήμα «Υψηλή Γέφυρα – Νέα Λάμψακος», μήκους 4 χλμ και προϋπολογισμού 65 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ, που αποτελεί ένα από τα τρία υποέργα του κυρίως έργου Παράκαμψη Χαλκίδας – Ψαχνών. Τα άλλα δύο υποέργα είναι η Σύνδεση Βόρειας- Νότιας Εύβοιας ( μήκους 2,4 χλμ.) και το τμήμα παράκαμψης Ψαχνών (μήκος 4,6 χλμ.).

Ως γνωστό, τα ανωτέρω τρία συμπληρωματικά υποέργα δεν ήταν το ίδιο μελετητικά ώριμα σε σχέση με το κυρίως έργο (Βαθροβούνι – Ψαχνά) και έτσι αποφασίστηκε να εκτελεστούν με το σύστημα της προαίρεσης. Αυτό σημαίνει ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να κατασκευάσει και τα τμήματα αυτά με τους ίδιους όρους που ισχύουν και για το κυρίως τμήμα του έργου. Στο μεταξύ, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς μελέτες και αδειοδοτήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών ανέδειξε τον ανάδοχο τεχνικό σύμβουλο για την ωρίμανση των μελετών του πρώτου υποέργου Υψηλή Γέφυρα – Νέας Λάμψακος, ώστε να ολοκληρωθεί η μελετητική διαδικασία και να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Ειδικότερα, με την αρ. 282815/2022 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Υποδομών κας Μαρίας – Έλλης Γεραρδή, ανάδοχος αναδείχθηκε η «ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – Π. ΤΟΝΙΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, με δ.τ. ”ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.”» & «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ». Ο προϋπολογισμός της ανάθεσης ανέρχεται σε 140.000,00 (χωρίς ΦΠΑ 24%) και αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Δ/νσης Οδικών Υποδομών (Δ13) στην εκπόνηση συγκοινωνιακών, υδραυλικών και Η/Μ μελετών στο τμήμα προαίρεσης “Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας – Νέα Λάμψακος” του οδικού άξονα “Παράκαμψη Χαλκίδας και Παράκαμψη Ψαχνών”».

«Παρακολουθώ στενά και ενημερώνομαι διαρκώς για την εξέλιξη του εμβληματικού έργου της Παράκαμψης Χαλκίδας – Ψαχνών, ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα και οι μελέτες των τμημάτων προαίρεσης των τριών υποέργων και να κατασκευαστούν στο πλαίσιο της υφιστάμενης δημοπρασίας, προκειμένου η Εύβοια να αποκτήσει ένα σύγχρονο και λειτουργικό οδικό δίκτυο», ανέφερε ο Θανάσης Ζεμπίλης.

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr