Το έργο “Skills4Sports” συντονίζεται από την Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολυμερούς Διασυνοριακής Συνεργασίας ENI CBCMED Cooperation across borders in the Mediterranean.

Η TREK Development Α.Ε., Εταίρος και Τεχνικός Συντονιστής του Έργου Skills4Sports, σας προσκαλεί να συμμετέχετε στη συνέντευξη τύπου με κεντρική ομιλήτρια την κα. Pletosu, εκπρόσωπο της UEFA, την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00 στο Ξενοδοχείο Lucy στη Χαλκίδα. Η συνέντευξη τύπου διοργανώνεται με αφορμή τη συνάντηση του εταιρικού σχήματος με τη συμμετοχή της UEFA, για την παρουσίαση των δωρεάν σεμιναρίων κατάρτισης στον αθλητικό τομέα που θα προσφέρει η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου το φθινόπωρο του 2022.

Το έργο Skills4Sports, στο οποίο συμμετέχουν οργανισμοί από την Ελλάδα, την Παλαιστίνη, τον Λίβανο, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Μάλτα, έχει ως στόχο να αυξήσει την απασχολησιμότητα των νέων ΕΕΑΚ (Εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Κατάρτισης) στην περιοχή της Μεσογείου και να μειώσει την αναντιστοιχία δεξιοτήτων, ώστε να καλυφθεί το υφιστάμενο χάσμα μεταξύ των ατόμων που αναζητούν εργασία και των αναγκών των επιχειρήσεων και οργανισμών στον τομέα του αθλητισμού.

Η Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε., ως ένας σημαντικός επιχειρησιακός πυλώνας εφαρμογής αναπτυξιακών πολιτικών, παρακολουθεί, ενημερώνει και συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση έργων, όπως το Skills4Sports, που ενθαρρύνουν και ενισχύουν προσπάθειες ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας και βελτίωσης των συνθηκών της αγοράς εργασίας της Εύβοιας.

Στη συνέντευξη τύπου, ο κ. Ευάγγελος Κούκουζας, Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε., θα παρουσιάσει τον αντίκτυπο του έργου στην απασχολησιμότητα των νέων εκτός εργασίας και εκπαίδευσης στα αθλητικά επαγγέλματα για την τοπική κοινωνία.

Η TREK Development Α.Ε., μακρόχρονος και έμπιστος συνεργάτης της UEFA, με πλούσια εμπειρία στην ανάπτυξη και χρηματοδότηση έργων με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη, συμβάλει, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε., στην επίτευξη των στόχων του έργου και στη δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξης για την ανάπτυξη επαγγελματιών του αθλητισμού, με τη συμμετοχή όλων των φορέων της περιοχής.

Η κα. Teodora Pletosu, EU Affairs & Public Project Specialist της UEFA, θα απευθύνει χαιρετισμό και θα εστιάσει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος του αθλητισμού καθώς και στις δράσεις διασυνοριακής συνεργασίας της UEFA, με σκοπό τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Στη συνέχεια, ο κ. Έκτωρ Τσατσούλης, Senior Project Manager της TREK Development Α.Ε., θα παρουσιάσει το έργο Skills4Sports, τις δράσεις του και το εταιρικό σχήμα.

Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά μας να παρευρεθείτε και να καλύψετε τη συνέντευξη τύπου.

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr