Ο δήμος Χαλκιδέων σας ενημερώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. αποφάσισε την παράταση των προθεσμιών των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσω ΕΣΠΑ για το έτος 2020-2021, κατόπιν της με αρ. Πρωτ. Δ11/οικ.37914/1660/ 24.9.2020 τροποποίηση της υφιστάμενης Κ.Υ.Α..
Επίσης με την προαναφερόμενη Κ.Υ.Α. καθορίζεται υψηλότερο οικογενειακό εισόδημα, ως προϋπόθεση συμμετοχής, ενώ περιλαμβάνονται ακόμα και άλλες τροποποιήσεις, που αφορούν στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας ανάδειξης ωφελούμενων.

Συγκεκριμένα:
1) Υποψήφιοι με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως τριάντα έξι χιλιάδες (36.000,00 ) ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν έως δύο (2) παιδιά.
2) Έως τριάντα εννέα χιλιάδες (39.000,00) ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά.
3) Έως σαράντα δύο χιλιάδες (42.000,00) ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν τέσσερα (4) παιδιά .
4) Έως σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000,00) ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν από πέντε (5) και άνω.

Ως εκ τούτου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης παρατείνεται ως ακολούθως:

Υποβολή Αιτήσεων – Ενστάσεων – Αποτελέσματα Ημερομηνίες
Περίοδος ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής 8/9/2020 – 2/10/2020
Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων 6/10/2020
Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων 7/10/2020 – 9/10/2020
Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων 13/10/2020

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ στο τηλέφωνο: 22210-20241.

Πηγή: eviaportal.gr