Τοποθέτηση του Βαγγέλη Αποστόλου, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και πρώην Υπουργού, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου που πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2022 στα Κριεζά, με θέμα συζήτησης την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 152/2022 απόφαση του Δ.Σ..

«Στην τοποθέτησή μου τη σημερινή θα προσεγγίσω αυτά που συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή σας το τελευταίο τρίμηνο και αφορούν στην εγκατάσταση των 4 αιολικών πάρκων στη Βορειοκεντρική Εύβοια.

Στις 30 Ιουλίου του 22 το Περιφερειακό Συμβούλιο (Π.Σ.) Στερεάς Ελλάδας καλείται να γνωμοδοτήσει σε δύο νέα μεν, αλλά ερχόμενα από παλιά, αιτήματα έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), το ένα για τη περίπτωση των 6 αιολικών πάρκων της Σκύρου και το δεύτερο των 4 αιολικών και των συνοδών έργων στη Βορειοκεντρική Εύβοια, δηλαδή στην περίπτωση που συζητάμε, στην οποία έχουν γίνει πολλές νέες προσεγγίσεις, τόσο σε μετοχικό επίπεδο, όσο και σε αριθμό ανεμογεννητριών και προτεινόμενης ισχύος, αλλά και καλυπτόμενης επιφάνειας.

Τις ημέρες εκείνες όμως γίνεται και μια συζήτηση στη Βουλή του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με τις διατάξεις του οποίου προτείνει η Κυβέρνηση τη χρήση των προστατευόμενων περιοχών και ιδιαίτερα των περιοχών Natura για την εγκατάσταση των ΑΠΕ, για τις οποίες ζητήσαμε την απόσυρση του συγκεκριμένου κεφ. Γ του Πολυνομοσχεδίου.

Την επομένη ημέρα ο Υπουργός κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια αναφέρθηκε στο θέμα τονίζοντας τα παρακάτω: «Ακούσαμε τους προβληματισμούς της αντιπολίτευσης και των οργανώσεων και αποσύρουμε το κεφάλαιο Γ, δηλαδή τις συγκεκριμένες διατάξεις, για περαιτέρω διαβούλευση, διευκρινίζοντας ότι θα κατατεθεί για διαβούλευση τέλος Αυγούστου του 22.»

Με τη ρύθμιση βέβαια που απέσυρε ο Υπουργός δεν άλλαξε κάτι σχετικά με τις ανεμογεννήτριες για τις οποίες δίνουμε τώρα τη μάχη. Η κίνησή του αυτή αποτελεί ένα πολιτικό εμπαιγμό και δεν αφορά στην επόμενη ημέρα. Δεν άλλαξε τίποτα στους αρχικούς τους σχεδιασμούς για τις προστατευόμενες περιοχές και τις περιοχές Natura που αφορούν στη συγκεκριμένη επένδυση.
Βέβαια το Π.Σ. γνωμοδότησε ως όφειλε, αρνητικά όμως, όπως είχε αποφασίσει.

Στην τοποθέτησή μου επανέλαβα τις γνωστές μας θέσεις.

Είμαστε αντίθετοι για πολλούς λόγους, γιατί με πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις δε μένει τίποτα αλώβητο, αφού έχει απλοποιηθεί η αδειοδότηση των ΑΠΕ, μέχρι του σημείου να υιοθετούνται ακόμη και εργασίες χωρίς Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, γιατί μέχρι να ολοκληρωθούν το νέο Ειδικό Χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ και οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για τις προστατευόμενες περιοχές δεν επιτρεπόταν η έκδοση νέων αδειοδοτήσεων, τονίζοντας ιδιαίτερα την αντίθεσή μας γιατί πολλές από τις εκτάσεις που έχουν χωροθετηθεί για την συγκεκριμένη επένδυση αποτελούν ήδη περιοχές απολύτου προστασίας και Natura.

Αν και ο Υπουργός δεσμεύτηκε, ότι τέλος Αυγούστου του 22 θα κατέθετε νέα πρόταση για τις προστατευόμενες και Natura περιοχές που θα λαμβάνονταν υπόψη τόσο στη σύνταξη της νέας ΜΠΕ όσο και στις πολλές αλλαγές που έχουν γίνει στην επένδυση, βρεθήκαμε μπροστά σε έναν ακόμη εμπαιγμό:
Βλέποντας, τόσο ο Υπουργός, όσο και ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΝ, την αρνητική γνωμοδότηση του Π.Σ. και την αντίδρασή μας, δεν υλοποιούν τη δέσμευσή τους για γνωστοποίηση της πρότασής τους για τις προστατευόμενες και Natura περιοχές, αλλά εμπλέκουν, χωρίς να είναι υποχρεωτική, τη διαδικασία έγκρισης επέμβασης του Δασαρχείου της περιοχής με την ίδια ημερομηνία ( 31 Αυγούστου του 22).

Κι ενώ περιμέναμε τη νέα ΜΠΕ που θα λάβαινε υπόψη της τις σχετικές δεσμεύσεις οδηγούν τη διαδικασία σε τετελεσμένα γεγονότα, δηλαδή στην έγκριση των αρχικών μελετών από τον Γενικό Γραμματέα περιβάλλοντος στις 16 Σεπτεμβρίου του 22, χωρίς δηλαδή να υπάρξει ουσιαστική διαβούλευση, όπως είχε δεσμευτεί ο ίδιος ο Υπουργός.

Είμαστε αντίθετοι τέλος, γιατί στηρίζουμε όλους τους φορείς και τους κατοίκους της περιοχής που αντιστέκονται στην εγκατάσταση των συγκεκριμένων αιολικών πάρκων. Εμείς θα περιμένουμε τη δέσμευση του Υπουργού για τις προστατευόμενες και τις περιοχές Natura, και βέβαια δε θα ανεχθούμε οποιαδήποτε υποβάθμιση της περιοχής μας σε σχέση με άλλες περιοχές.
Καλή δύναμη. Στη διάθεσή σας.».

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr