Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού μας Συμβουλίου, με μοναδικά θέματα, τον απολογισμό πεπραγμένων της οικονομικής επιτροπής και τη συζήτηση – ψήφιση του προϋπολογισμού 2022. Προϋπολογισμό χωρίς όραμα, χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό που κατέθεσε ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός η παράταξη του Δημήτρη Αναγνωστάκη.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της παράταξης «Στερεά Υπεροχής»:

Η παράταξή μας, «Στερεά Υπεροχής», καταψήφισε τόσο την έκθεση πεπραγμένων της οικονομικής επιτροπής όσο και τον προϋπολογισμό του 2022. Καμία περιφερειακή παράταξη δεν ψήφισε θετικά και στα δύο θέματα.

Ο επικεφαλής της παράταξής μας, Δημήτρης Αναγνωστάκης και ο ειδικός αγορητής Γιώργος Σκούρας στις τοποθετήσεις τους, απέδειξαν με επιχειρήματα, ότι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022 κινείται σε μια διαχειριστική λογική, χωρίς πολιτικό σκεπτικό, χωρίς αναπτυξιακό χαρακτήρα και χωρίς να παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Είναι ένας προϋπολογισμός, χωρίς όραμα, χωρίς συγκεκριμένη στρατηγική και επιμέρους στόχους και χωρίς να δημιουργεί προϋποθέσεις για ανάπτυξη. Είναι ένα γενικός, διαχειριστικός προϋπολογισμός, σε ένα πολύ ασφυκτικό πλαίσιο ελέγχου.

Κινείται σε ένα γενικό πλαίσιο, μέσα στην ασάφεια, χωρίς εξειδίκευση και χωρίς να περιλαμβάνει και να ενσωματώνει αναλυτικά τα έργα του τεχνικού προγράμματος του έτους 2022 το οποίο ακόμα δεν έχει ψηφισθεί.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η έλλειψη στόχων και προτεραιοτήτων για το επόμενο έτος αλλά και ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού σε ένα στρατηγικό ορίζοντα τετραετίας.
Καμία εξειδίκευση των δράσεων ανά τομέα, καμία στρατηγική, κανένα πολιτικό αποτύπωμα, κανένας προσδιορισμός των αναγκών. Και βέβαια χωρίς να απαντάει στην αγωνία των άνεργων, των υποαπασχολούμενων, των αγροτών, των μικροεπιχειρηματιών, γενικά των πολιτών της Στερεάς Ελλάδας.

Η Στερεά Ελλάδα είχε και έχει δυνατότητες, αλλά για να τις αξιοποιήσει χρειάζεται δομικές αλλαγές. Χρειάζεται μια πολιτική ηγεσία με όραμα, σχέδιο, αποφασιστικότητα.
Χρειάζεται ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, που θα στοχεύει στη βιώσιμη αύξηση του ΑΕΠ και επομένως σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με αντίστοιχο περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Που θα στηρίζεται στην αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου και ιδίως των υψηλά καταρτισμένων νέων γενεών. Που θα στοχεύει στη δημιουργία “εγχώριας” παραγόμενης αξίας, θα στηρίζει την αύξηση της “εγχώριας” παραγωγής.

Τέλος η «Στερεά Υπεροχής», κατέθεσε μέσω του ειδικού αγορητή της, Γιώργο Σκούρα, ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία περιλαμβάνει τρεις (3) επείγουσες παρεμβάσεις (Προγράμματα) για ένταξη τους στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας έτους 2022, για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την ανακούφιση των ευάλωτων νοικοκυριών.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις είναι άμεσα υλοποιήσιμες, από τα ταμειακά διαθέσιμα της Περιφέρειας:

  • Πρόγραμμα «Επιδότηση Ρεύματος ευπαθών ομάδων» : Κρίνεται αναγκαία η επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος συγκεκριμένων νοικοκυριών (οικογένειες χωρίς εισόδημα ή με μικρό εισόδημα, τρίτεκνες- μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες), με άμεσο στόχο, της μη διακοπή του ρεύματος. Το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΕΗ. Αν υπάρξει αύξηση του ποσού του προγράμματος, θα μπορούν να συμμετάσχουν και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, με μικρά αγροτικά εισοδήματα, για την επιδότηση του ρεύματος των αρδευτικών γεωτρήσεων.
  • Πρόγραμμα «Κουπόνια Λαϊκών Αγορών»: Κοινωνικό Πρόγραμμα που θα προβλέπει την οικονομική ενίσχυση ευπαθών ομάδων για την κάλυψη των βιοτικών τους αναγκών με είδη που πωλούνται στις λαϊκές αγορές. Το πρόγραμμα μπορεί να απευθύνεται σε τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες.
  • Πρόγραμμα «Επιδότηση ενοικίου». Ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε πολύ φτωχές οικογένειες αλλά και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, οικογενειακές ή επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μέχρι 2 εργαζόμενους, επιδοτώντας μέρος του ενοικίου.

Η παράταξη μας θα συνεχίσει να ασκεί το θεσμικό της ρόλο, προσπαθώντας τόσο να ελέγχει την άσκηση εξουσίας όσο και να προτείνει ενέργειες και παρεμβάσεις, που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας.

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr