Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Χαλκίδας συμμετέχει στην κινητοποίηση των μαθητών/τριών της Β’θμιας εκπαίδευσης της πόλης μας την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:30 στο Στρογγυλό στην Παραλία Χαλκίδας.

Στηρίζουμε τα παιδιά μας στη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων τους.

Μαζί με τους μαθητές γονείς και εκπαιδευτικοί να δώσουμε την απάντησή μας στην υπουργό παιδείας που η μονη πρόταση που έκανε για τη λύση των προβλημάτων που δημιούργησε η πολιτική της είναι η απόφαση για το πώς θα καλυφθούν οι ώρες που χάθηκαν εξαιτίας των καταλήψεων για τις οποίες ευθύνονται υπουργείο παιδείας, δήμοι και περιφέρειες.

Απαιτούμε άμεσα:

  • Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα – κανένα τμήμα με πάνω από 12-15 μαθητές ανάλογα με το μέγεθος της αίθουσας.
  • Διορισμούς εκπαιδευτικών, για κάλυψη των αναγκών ώστε να ικανοποιείται η παραπάνω συνθήκη για περισσότερα τμήματα με λιγότερους μαθητές.
  • Πρόσληψη άμεσα από τον δήμο του απαραίτητου προσωπικού καθαριότητας με μόνιμες σχέσεις εργασίας ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των σχολείων Α’ θμιας και Β’θμιας.
  • Δημιουργία όλων των απαραίτητων δομών – προϋποθέσεων για τους μαθητές που δε μπορούν λόγω πανδημίας να παρακολουθήσουν τη δια ζώσης διαδικασία και παραμένουν περιορισμένοι στο σπίτι.
  • Εξασφάλιση, από την περιφέρεια, της ασφαλούς μεταφοράς όλων των παιδιών με τους κανόνες που ισχύουν για τα ΜΜΜ.
  • Κάλυψη όλων των σχολείων με αντισηπτικά, μάσκες μιας χρήσης και όλα τα απαραίτητα υλικά για τον καθαρισμό των χώρων τους.
  • Δωρεάν τεστ στους εκπαιδευτικούς, στο προσωπικό και με τη σύμφωνη γνώμη των γονιών στα παιδιά.

Πηγή: eviaportal.gr