Τοποθέτηση του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ν. Ευβοίας και πρώην Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου, σήμερα Πέμπτη 8/10/2020, κατά την κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, με θέμα ημερήσιας διάταξης τη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον» (4η συνεδρίαση – β΄ ανάγνωση).

“Θα σταθώ ιδιαίτερα σε ένα θέμα, αυτό των υψηλών στόχων που βάζετε για τη μείωση των συγκεκριμένων πλαστικών που αφορούν στην οδηγία, όπως το 30% το 2024 και το 60% το 2026, σε σχέση με το 2022. Έχετε την αίσθηση, τη σιγουριά ότι θα το κατορθώσετε ή το κάνετε για επικοινωνιακούς λόγους;
Πόσο μάλλον όταν στο συγκεκριμένο χώρο, δηλαδή στη διαχείριση των απορριμμάτων όλες οι μέχρι σήμερα δεσμεύσεις της χώρας μας δεν υλοποιήθηκαν.
Κι εκεί δεχτήκαμε υψηλούς στόχους. Η Κοινοτική Οδηγία, που έχουμε ενσωματώσει στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) απαιτεί ως το 2020 τη μείωση των απορριμμάτων προς ταφή στο 50% .

Η Ε. Επιτροπή μάλιστα έχει θέσει νέους στόχους, αφού με τη ψήφιση της νέας οδηγίας, τον Απρίλιο του 2018 υποχρεώνει τα κράτη-μέλη μέχρι το 2035 να ανακυκλώνουν το 65% των απορριμμάτων, με κλιμάκωση 5% ανά 5ετία.

Τι γίνεται στη χώρα μας σήμερα μόνο στο χώρο των αστικών απορριμμάτων, για τα οποία δεν υπάρχει σχέδιο διαχείρισης;
Το 80% των απορριμάτων οδηγείται στις χωματερές για ταφή, ενώ το υπόλοιπο 20% πηγαίνει στην ανακύκλωση, χωρίς να είναι σίγουρο ότι κι αυτό γίνεται στο σύνολό του, αφού το μισό περίπου του μπλέ κάδου είναι απορρίμματα, και επιστρέφει στους ΧΥΤΑ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών.

Η προσέγγιση που οι τοπικές κοινωνίες έχουν κάνει θεώρημα είναι απλή: Μακριά από εμάς κι ας πάνε στην αυλή του γείτονα.
Και ξέρετε τι γίνεται τότε; Αυτό που θα σας αναφέρω ως παράδειγμα με τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Εύβοια.

Υπάρχει βασικά ένας χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, αυτός που βρίσκεται στη Χαλκίδα και μάλιστα να αγγίζει και περιοχές με κατοικίες που έχουν ανεγερθεί με νόμιμες διαδικασίες.

Η χωματερή αυτή υποδέχεται σχεδόν όλα τα σκουπίδια της Εύβοιας γιατί στα υπόλοιπες περιοχές δεν έχει καταστεί δυνατή ούτε η κατασκευή ενός σταθμού μεταφόρτωσης.
Μάλιστα στην ίδια χωματερή οδηγείται και το 50% της ανακύκλωσης της Ανατολικής Στερεάς της μονάδας του Σχηματαρίου, λόγω μη σωστής εκκαθάρισης στη πηγή.

Και ξέρετε πότε οδηγείται σε κορεσμό η χωματερή της Χαλκίδας, την ερχόμενη άνοιξη.

Μέχρι σήμερα δεν απασχολεί την Αυτοδιοίκηση, τοπική και περιφερειακή, αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών το συγκεκριμένο θέμα. Αττική τους δύο ΧΥΤΑ των Λιοσίων ακολούθησε ο τρίτος πιο δίπλα, αυτός ττης Φυλής. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι περιμένει και τη Χαλκίδα αν δεν υπάρξει γρήγορη απάντηση στο πρόβλημα των απορριμμάτων της Εύβοιας.”

Πηγή: eviaportal.gr