Αρχική Οικονομία Επιδοτούμενο πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Επιδοτούμενο πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων

106
0

Αρχική/Οικονομία/Επιδοτούμενο πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 προκηρύχτηκε το πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ συνολικού προϋπολογισμού 300 εκ. ευρώ το οποίο περιλαμβάνει 3 δράσεις ενισχύσεων (ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητα των επιχειρήσεων).

Το πρόγραμμα στοχεύει κυρίως στην ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων και στην εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (προμήθεια ΗΥ, Λογισμικών εφαρμογών κλπ).

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στο σύνολο σχεδόν της επιχειρηματικής δραστηριότητας στους τομείς της μεταποίησης, υπηρεσιών (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, λογιστές κλπ), εμπορίου (χονδρικού και λιανικού), εστίασης, τουρισμού κλπ

Οι δράσεις αυτές είναι οι εξής (δεν μπορεί να γίνει υποβολή και στις τρεις δράσεις. Κατά συνέπεια πρέπει να επιλέξετε σε ποια από τις τρεις δράσεις θα υποβάλλετε αίτηση):

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ (συνολικού προϋπολογισμού 90 εκ. ευρώ): αφορά επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 18 χιλ έως 30 χιλ ευρώ με ποσοστό χρηματοδότησης 50%

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Δαπάνες εξοπλισμού (ΗΥ, LapTop, πολυμηχανήματα, servers κλπ)
 • Δαπάνες λογισμικού (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, CRMκλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής, εφαρμογές τηλεδιάσκεψης, λογισμικά αποθήκευσης σε cloud, ανάπτυξη site – eshop κλπ

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Να απασχολούν τουλάχιστον 3 άτομα προσωπικό (3 ΕΜΕ) τους τελευταίους 12 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης
 • Επιπλέον προϋποθέσεις κατά περίπτωση

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ (συνολικού προϋπολογισμού 150 εκ. ευρώ): αφορά επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 50 χιλ έως 650 χιλ ευρώ με ποσοστό χρηματοδότησης μέχρι 50% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τη περιφέρεια δραστηριοποίησής της

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Δαπάνες εξοπλισμού (Ρομποτικά συστήματα, μηχανές CNC, πολυμηχανήματα, servers κλπ)
 • Δαπάνες λογισμικού (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, CRMκλπ), επεξεργασίας εικόνας,3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής, εφαρμογές τηλεδιάσκεψης, λογισμικά αποθήκευσης σε cloud, ανάπτυξη site – eshop κλπ

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Να απασχολούν τουλάχιστον 5 άτομα προσωπικό (5 ΕΜΕ) τους τελευταίους 12 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης
 • Να εξασφαλίζουν – αποδεικνύουν την ιδιωτικής συμμετοχή του επενδυτικού τους σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 25% επί του συνολικού υποβαλλόμενου εξοπλισμού
 • Επιπλέον προϋποθέσεις κατά περίπτωση

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ (συνολικού προϋπολογισμού 60 εκ. ευρώ): αφορά επενδυτικά σχέδια 200 χιλ έως 1.2 εκ ευρώ με ποσοστό χρηματοδότησης μέχρι 50% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τη περιφέρεια δραστηριοποίησής της

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Δαπάνες εξοπλισμού (Ρομποτικά συστήματα, μηχανές CNC, πολυμηχανήματα, serversκλπ)
 • Δαπάνες λογισμικού (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, CRMκλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής, εφαρμογές τηλεδιάσκεψης, λογισμικά αποθήκευσης σε cloud, ανάπτυξη site – eshop κλπ

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Να απασχολούν τουλάχιστον 9 άτομα προσωπικό (9 ΕΜΕ) τους τελευταίους 12 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης
 • Να εξασφαλίζουν – αποδεικνύουν την ιδιωτικής συμμετοχή του επενδυτικού τους σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 25% επί του συνολικού υποβαλλόμενου εξοπλισμού ανάλογα με το καθεστώς χρηματοδότησης που θα επιλέξουν
 • Επιπλέον προϋποθέσεις κατά περίπτωση

Η αξιολόγηση και ένταξη των επενδυτικών σχεδίων στις εν λόγω δράσεις θα γίνει με σειρά προτεραιότητας μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Δωρεάν Προαξιολόγηση

Ο Ηλίας Γεωργίου και η Επίγνωσις Συμβουλευτική αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία προαξιολόγησης – υποβολής της αίτησης και εκταμίευσης της επιχορήγησης (σε περίπτωση έγκρισης) η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

 1. Στάδιο 1: Προαξιολόγηση αίτησης – επενδυτικής πρότασης (παρέχεται δωρεάν από το γραφείο μας και για την ολοκλήρωσή της θα πρέπει να μας προσκομιστούν τα ανάλογα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος σας)
 2. Στάδιο 2: Ανακοίνωση αποτελέσματος προαξιολόγησης της επενδυτικής πρότασης στον πελάτη (εκτιμώμενη βαθμολογία επενδυτικού σχεδίου – καθορισμός πιθανοτήτων έγκρισης) και υποβολή οικονομικής προσφοράς η οποία θα περιλαμβάνει το κόστος της υποβολής της αίτησης (στάδιο 3) και το κόστος διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου (στάδιο 4) όπως αυτά αναλύονται πιο κάτω
 3. Στάδιο 3: Συγκέντρωση δικαιολογητικών και υποβολή πλήρους φακέλου δικαιολογητικών στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (εφόσον έχει γίνει αποδοχή της προσφοράς από τον πελάτη)
 4. Στάδιο 4: (σε περίπτωση έγκρισης και μόνο της επενδυτικής πρότασης) Υποστήριξη της επιχείρησης και διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου μέχρι την τελική εκταμίευση και την είσπραξη της επιχορήγησης

Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις επικοινωνήστε στα 2221075045 και 6936519294.

Σας ενδιαφέρει η κατασκευή Επαγγελματικής Ιστοσελίδας ή η δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος για την επιχείρηση σας σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος;

Η Pontemedia με έδρα την Χαλκίδα έχει μεγάλη εμπειρία σε υλοποίηση ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Pontemedia εδώ.

Ακολουθείστε μας στο Google News

Μοιραστείτε το

Go to Top

Πηγή: eviaportal.gr