Έγινε την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 η προδημοσίευση τoυ νέου προγράμματος χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ, το οποίο θα δίνει επιδότηση για τη δημιουργία e-shop για τα καταστήματα λιανικής πώλησης με προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ και το οποίο είχε ανακοίνωσει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης. Σύμφωνα με την προδημοσίευση το ποσό της επιδότησης θα είναι 5.000€ και θα επιδοτεί μέχρι και το 100% της δαπάνης.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει:

  • να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος.
  • να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)
    • Υφιστάμενες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ έως την 30/9/2019
    • Νεοσύστατες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ από 1/10/2019 έως την 7/11/2020
  • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
  • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής

Η αξιολόγηση και έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση. Ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης των Υφιστάμενων επιχειρήσεων ορίζεται η μείωση του Κύκλου Εργασιών 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019. Η μείωση πρέπει σε ποσοστό να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20%. Το κριτήριο δεν θα εφαρμοστεί στις Νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Δείτε ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες για το e-λιανικό και ποιες οι τεχνικές προϋποθέσεις για την επιδότηση του e-shop μέσω του νέου προγράμματος του ΕΣΠΑ.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Η Pontemedia αναλαμβάνει την υλοποίηση ή αναβάθμιση του ηλεκτρονικού σας καταστήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος. Καλέστε στο 2221121761 ή συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα επικοινωνίας για να σας καλέσουν.

Πηγή: eviaportal.gr