Κατόπιν ανακοίνωσής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ για το άνοιγμα των οργανωμένων ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων για τους αθλούμενους πολίτες άνω των 13 ετών αλλά και τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν βάσει του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου που έχει εκπονήσει η Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπής της ΓΓΑ σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, από Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 οι αθλούμενοι πολίτες θα δύναται να επαναχρησιμοποιήσουν τους χώρους των οργανωμένων ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων. Επισημαίνουμε ότι αυτό θα γίνει με νέους κανόνες και νέες συνήθειες, που όλοι και όλες θα πρέπει να σεβαστούν και να εφαρμόσουν.

Για τους αθλούμενους πολίτες οι προβλεπόμενες διαδικασίες χρήσης των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων είναι οι κάτωθι:

Οι πολίτες που επιθυμούν να κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΔΟΑΠΠΕΧ και στα πλαίσια εφαρμογής των υγειονομικών πρωτοκόλλων που έχει καταρτίσει η Υγειονομική Επιτροπή της ΓΓΑ και του Κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων, απαιτείται :

1. Η έκδοση Δελτίου Αθλουμένου, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:
• μια φωτογραφία,
• ιατρική βεβαίωση ικανότητας άθλησης
• Υπογεγραμμένο το Δελτίο καταγραφής αθλουμένου για την ασφαλή επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα. Το έντυπο υπάρχει στο τμήμα άθλησης του ΔΟΑΠΠΕΧ Φαρμακίδου 15 και στη σχετική ιστοσελίδα της ΓΓΑ.

• Κατά την παραλαβή του Δελτίου Αθλουμένου , οι πολίτες υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση, όπου δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τον Κανονισμό Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

2.Προκειμένου να εισέλθουν για προπόνηση σε οργανωμένο αθλητικό χώρο, οι αθλούμενοι επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους το Δελτίο Αθλουμένου και υποβάλλουν τα στοιχεία τους στον Κατάλογο Εισερχομένων–Εξερχομένων

3.Διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων αποστασιοποίησης στις αθλητικές εγκαταστάσεις επιτρέπεται έως ένα ανώτατο όριο αθλητών και αθλουμένων, με βάση το είδος και το μέγεθος της εγκατάστασης. Κατά συνέπεια, σε πρώτη φάση, θα υπάρχει χρονικό όριο περίπου 1 ώρας προπόνησης για κάθε αθλητή ή αθλούμενο.
Για το λόγο αυτό, η δυνατότητα προσέλευσης των αθλουμένων στα κλειστά γυμναστήρια και στα Δημοτικά Στάδια θα γίνεται με ραντεβού, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη διαχείριση.
Πληροφορίες και ραντεβού στο Αθλητικό Τμήμα ΔΟΑΠΠΕΧ, κα. Έφη Μαύρου, τηλ.2221351165, Fax:2221088930 e-mail: [email protected]

4. Οι αθλούμενοι είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις σχετικές οδηγίες προς αθλούμενους πολίτες για ασφαλή άσκηση σε οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports ) στην ενότητα «Οδηγίες Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής ΓΓΑ περί ασφαλούς άσκησης σε οργανωμένους αθλητικούς χώρους», καθώς επίσης και στη σελίδα του Οργανισμού Άθλησης doappex.dimoschalkideon.gr / FB Gohalkida

Πηγή: eviaportal.gr