Η διαδικτυακή πλατφόρμα Access2Markets της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση του εμπορίου των επιχειρήσεων εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τεθεί σε λειτουργία. Η διαδικτυακή πλατφόρμα αφορά τόσο εταιρείες που έχουν αναπτύξει ήδη διεθνή εμπορική δραστηριότητα, όσο και εκείνες που ξεκινούν τώρα να εξερευνούν ευκαιρίες στις αγορές του εξωτερικού.

Η Access2Markets είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που έχει σκοπό να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν το δίκτυο εμπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποκτήσουν την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στις αγορές, στα προϊόντα και στα μέσα που χρειάζονται, για να αναπτυχθούν και να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Στη διαδικτυακή πλατφόρμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν, σχετικά με τους δασμούς, τους φόρους, τους κανόνες και τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε 120 ακόμη αγορές, ανά τον κόσμο.

Η πύλη δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να αναζητήσουν με λίγα μόνο κλικ τις ακόλουθες λεπτομέρειες αναφορικά με τα εισαγόμενα και εξαγόμενα αγαθά:

  • Δασμοί
  • Φόροι
  • Κανόνες καταγωγής
  • Προδιαγραφές προϊόντων
  • Τελωνειακές διαδικασίες
  • Εμπορικοί φραγμοί
  • Στατιστικά στοιχεία εμπορικών ροών
  • Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης του Access2Markets (ROSA) προσφέρει ειδική βοήθεια όσον αφορά τους κανόνες που ορίζουν την «οικονομική ιθαγένεια» ενός προϊόντος, οι οποίοι είναι γνωστοί και ως «κανόνες καταγωγής». Οι κανόνες αυτοί σχεδιάζονται ειδικά σε κάθε εμπορική συμφωνία, για να εξασφαλίζεται η προστασία ευαίσθητων κλάδων της αγοράς, καθώς και η δυνατότητα των εταιρειών να αιτηθούν μειωμένους ή μηδενικούς τελωνειακούς δασμούς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη συμφωνία.

Οι εταιρείες μπορούν επίσης να βρουν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι εμπορικές συμφωνίες ρυθμίζουν το εμπόριο υπηρεσιών, τους ισχύοντες όρους για την επένδυση ή τη συμμετοχή σε δημόσιες προσκλήσεις υποβολής προσφορών σε μια αγορά του εξωτερικού. Κάθε προϊόν που διατίθεται στο διεθνές εμπόριο έχει έναν κωδικό που καθορίζει ποιοι δασμοί εισαγωγών και εθνικοί ή τοπικοί φόροι πρέπει να πληρωθούν. Στο Access2Markets, οι επιχειρήσεις μπορούν να βρουν όχι μόνο τον κωδικό, αλλά και ποιους δασμούς καλούνται να πληρώσουν σε κάθε περιοχή δικαιοδοσίας. Μέσω του εργαλείου «My Trade Assistant» (Βοηθός Εμπορίου) της πύλης, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς, τους φόρους, τους κανόνες και τις προδιαγραφές για κάθε προϊόν και κάθε αγορά ξεχωριστά.

Μάθετε πώς μπορεί να επωφεληθεί μια εταιρεία από τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ. Η νέα πύλη #EUTrade περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς, τα τελωνεία, τους κανόνες προϊόντων και πολλά άλλα.

Πηγή: eviaportal.gr