Ο Δήμος Χαλκιδέων υπενθυμίζει σε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Χαλκιδέων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Χαλκιδέων, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Χαλκιδέων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 1. Αγροτική επιχειρηματικότητα – Marketing αγροτικών προϊόντων 25 ώρες
 2. Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25 ώρες
 3. Συμβουλευτική σταδιοδρομίας 25 ώρες
 4. Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25 ώρες
 5. Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25 ώρες
 6. Οικολογικές λύσεις για το σπίτι 25 ώρες
 7. Βασικά Αγγλικά Α2 50 ώρες
 8. Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 25 ώρες
 9. Τοπική Ιστορία 25 ώρες
 10. Ρώσικα για τον τουρισμό 25 ώρες
 11. Δημιουργία ιστοσελίδας 50 ώρες
 12. Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25 ώρες

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Τηλ.: 22210 85555 & 22213 51150 & 6953095951
Ταχ. Διεύθυνση: Αβάντων 50, Χαλκίδα & Φαρμακίδου 15, Χαλκίδα
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr