Σε συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, ο Βουλευτής Ευβοίας κ. Θανάσης Ζεμπίλης ζήτησε την άμεση καταγραφή των ζημιών και την γρήγορη κατ´ εξαίρεση εκταμίευση των αποζημιώσεων προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους της Βόρειας Εύβοιας, ώστε να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Συγκεκριμένα, ο Θανάσης Ζεμπίλης τόνισε ότι «οι συνθήκες που επικρατούν είναι πρωτόγνωρες και ελλοχεύει ο κίνδυνος να χαθεί περαιτέρω φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Λόγω του μεγέθους της καταστροφής αιτούμαι ο ΕΛΓΑ να κινηθεί με ευελιξία και η αποζημίωση των πληγέντων αντί να καταβληθεί με τον προϋπολογισμό του 2022, που προβλέπει ο Κανονισμός του Οργανισμού, να γίνει άμεσα μέσω του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους».

Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, συμφωνώντας με τον Βουλευτή Ευβοίας, ανακοίνωσε ότι προχωρά άμεσα η εκταμίευση των αποζημιώσεων για όσους παραγωγούς και κτηνοτρόφους δικαιούνται αποζημίωση βάσει Κανονισμού του ΕΛΓΑ. Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο θα καταβληθεί η πλήρης αποζημίωση για το ζωικό κεφάλαιο και μέχρι τον Νοέμβριο θα δοθεί αποζημίωση και για το φυτικό κεφάλαιο. Ακολούθως, μέσω και της κρατικής αρωγής θα αποζημιωθούν πλήρως όσοι έπαθαν ζημιά σε εγκαταστάσεις, αποθηκευτικούς χώρους, αγροτικά μηχανήματα, εξοπλισμό, εμπορεύματα κλπ. Οι αποζημιώσεις του ζωικού κεφαλαίου περιλαμβάνουν και τα μελισσοσμήνη, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 8 με 10 εκ. ευρώ.

Ακόμη, ο Θανάσης Ζεμπίλης συζήτησε με τον Ανδρέα Λυκουρέντζο την επεξεργασία και υλοποίηση στοχευμένου προγράμματος για την μακροπρόθεσμη στήριξη του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα της βόρειας Εύβοιας.

Όσον αφορά τη χορήγηση της πρώτης αρωγής, αξίζει να σημειωθεί ότι εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση για δήλωση των απωλειών του ασφαλισμένου ζωικού ή/και φυτικού κεφαλαίου στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, πέρα από την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης στην ειδική πλατφόρμα arogi.gov.gr που δημιουργήθηκε.

Η χορήγηση της πρώτης αρωγής μέσω της πλατφόρμας arogi.gov.gr, θα περιλαμβάνει προκαταβολή 20% επί της εκτιμηθείσας ζημιάς στις πληττόμενες επιχειρήσεις, από τις πρώτες εβδομάδες μετά την οριοθέτηση των πληττόμενων περιοχών. Αυτή η προκαταβολή θα είναι συμπληρωματική εφόσον η ζημία υπερβαίνει το ποσό της πρώτης αρωγής. Η χορήγηση της προκαταβολής συμπεριλαμβάνει τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Επιπλέον έχουν θεσπιστεί τα εξής:

-Άμεση χορήγηση πρώτης αρωγής για επιχειρήσεις που διαθέτουν κτιριακές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτροφικών, χοιροτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα παραγωγής και κατεστραμμένα οχήματα, ως εξής:

-8.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που οι εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.
-4.000 ευρώ όπου οι εγκαταστάσεις δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές που καθιστούν αδύνατη την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.
-2.000 ευρώ σε λοιπές επιχειρήσεις με σοβαρές ζημιές σε εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα ή οχήματα, αλλά είναι λειτουργικές.

Επίσης προβλέπεται η άμεση χορήγηση πρώτης αρωγής για αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δεν έχουν υποστεί ζημιές οι εγκαταστάσεις τους ή δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις και έχουν υποστεί ζημιές σε πολυετείς καλλιέργειες, ως εξής:

  • 4.000 ευρώ εφόσον έχουν πληγεί εκτάσεις άνω των 50 στρεμμάτων.
  • 2.000 ευρώ εφόσον έχουν πληγεί εκτάσεις μεταξύ 10 και 50 στρεμμάτων.
  • 1.000 ευρώ για μικρότερες καλλιέργειες.

Τέλος, το ασφαλισμένο στον ΕΛΓΑ ζωικό κεφάλαιο αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ. Για τις μονοετείς καλλιέργειες, σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΕΛΓΑ, δρομολογείται η άμεση αντιμετώπιση των ζημιών, στο πλαίσιο των εξατομικευμένων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr