Το Επιμελητήριο Εύβοιας στο πλαίσιο της έγκυρης ενημέρωσης των Μελών του, όσον αφορά τις νέες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων στον εργασιακό τομέα, τα προσκαλεί να συμμετάσχουν στις εργασίες Ημερίδας που πραγματοποιεί στο Αλιβέρι με θέμα “Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας”. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 16.30, στην Αίθουσα του Γυμνασίου Αλιβερίου.

Επιμέρους θεματολογία σεμιναρίου

Εργατική Νομοθεσία
Υλοποίηση του Εργάνη II (άρθρο 73 του Ν.4808/2021)
Τα νέα έντυπα του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ για τους Όρους Ατομικής Σύμβασης Εργασίας & δήλωση των χρονικών ορίων
Απογραφική διαδικασία των επιχειρήσεων (01/11-30/11/2022)

  • Πώς ολοκληρώνεται η απογραφική διαδικασία των επιχειρήσεων στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
  • Πώς θα απογράφονται εργαζόμενοι που αφορούν νέες προσλήψεις που θα γίνουν μετά τη λήξη της προθεσμίας για την απογραφική διαδικασία
  • Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης

Ψηφιακή Οργάνωση του χρόνου εργασίας

  • Για σταθερό ωράριο εργασίας
  • Για μεταβαλλόμενο ωράριο εργασίας
  • Για πάσης φύσεως Νόμιμες Άδειες
  • Πώς δηλώνονται τα διευθυντικά στελέχη/πρόσωπα εμπιστοσύνης στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
  • Τρόπος υποβολής των πιο πάνω εντύπων – προθεσμίες υποβολής

Αναδιαμόρφωση του εντύπου (Ε3) για νέες προσλήψεις – τρόπος συμπλήρωσής του
Ψηφιακή Κάρτα

  • Επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στο πιλοτικό πρόγραμμα
  • Λοιπές επιχειρήσεις

Εισηγητές:
Δεσπότης Αντώνης, Οικονομολόγος Α.Ε.Ι.
Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Γαλανοπούλου Χαραλαμπία, τ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Σ.ΕΠ.Ε.

Συντονισμός διοργάνωσης:
Βαρελάς Βασίλειος, Υπεύθυνος ΓΕΜΗ & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων Επιμελητηρίου Εύβοιας, Φοροτεχνικός.
Νταβαρίας Αντώνης, Πρόεδρος Τμήματος Υπηρεσιών Επιμελητηρίου Ευβοίας.

Η διάρκεια της επιμορφωτικής Ημερίδας είναι 3 ώρες και η συμμετοχή σε αυτή είναι δωρεάν.

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr