Το Χαμόγελο του παιδιού αναζητά κατάλληλους υποψήφιους/υποψήφιες για να καλύψει θέσεις ορισμένου χρόνου για τις ειδικότητες Κοινωνικού Λειτουργού, Ψυχολόγου και Οδηγού στο Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης στην Ιστιαία. Τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων περιγράφονται παρακάτω. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν περισσότερες πληροφορίες στα κεντρικά γραφεία του Χαμόγελου του παιδιού τηλέφωνο 2103306140 καθώς και στο mail [email protected]

Το Χαμόγελο του παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια Κοινωνικό Λειτουργό, για να καλύψει θέση ορισμένου χρόνου στο Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης στην Ιστιαία.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες :

Κοινωνική, συμβουλευτική και υλική υποστήριξη οικογενειών
Λήψη κοινωνικού ιστορικού
Συνεργασία με υπηρεσίες κρατικές ή μη, με στόχο την ολιστική υποστήριξη της οικογένειας
Κατ’ οίκον επισκέψεις
Συνεργασία με τη Γραμμή 1056 & 116000 για τον χειρισμό έκτακτων περιπτώσεων στην περιοχή εμβέλειας.
Διαχείριση παραπομπών ιατρικών περιστατικών τόσο από Δημόσιους Φορείς, όσο και από την ίδια την οικογένεια ή το ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον του παιδιού που νοσεί
Συμβολή στη διοργάνωση όλων των δράσεων του οργανισμού που απαιτούνται για την έγκαιρη συγκέντρωση των απαραίτητων ειδών για την στήριξη των οικογενειών
Σχεδιασμός και πραγματοποίηση διαδραστικών παρεμβάσεων – ενημερώσεων πρόληψης σε μαθητές και μαθήτριες / εκπαιδευτικούς / γονείς και κηδεμόνες /
επιστημονική κοινότητα στις θεματικές της παιδικής κακοποίησης – παραμέλησης, σχολικής βίας και εκφοβισμού, ασφάλειας στο διαδίκτυο και εξαφανίσεων – αρπαγών
Δικτύωση με τοπικούς φορείς, υπηρεσίες και σχολεία
Χειρισμός περιστατικών επιτόπιων παρεμβάσεων
Καταγραφή καταγγελιών για κακοποίηση/παραμέληση και προώθηση στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
Καταγραφή αιτημάτων φιλοξενίας
Διαχείριση περιστατικών εξαφάνισης
Διαχείριση των αιτημάτων υποστήριξης και εξεύρεση πόρων / χορηγιών

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) και Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Επαγγελματική ικανότητα και σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft office, excel, internet, power point)
Άριστη Ικανότητα συγγραφής επιστολών προς φορείς, υπηρεσίες και χορηγούς
Άδεια Οδήγησης

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες :

Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου

Υψηλή προσαρμοστικότητα
Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων
Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας
Συναισθηματική ανθεκτικότητα
Μεθοδικότητα
Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Το Χαμόγελο του παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια Ψυχολόγο, για να καλύψει θέση ορισμένου χρόνου στο Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης στην Ιστιαία.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες :

Διεξαγωγή παρεμβάσεων σε μαθητικές κοινότητες / εκπαιδευτικές κοινότητες /γονείς, για θέματα που αφορούν την παιδική κακοποίηση, τον σχολικό εκφοβισμό, την ασφάλεια στο διαδίκτυο, τις εξαφανίσεις κ.α.
Δικτύωση με φορείς, υπηρεσίες και την σχολική κοινότητα
Επικοινωνία και πραγματοποίηση συναντήσεων ενημέρωσης με Σχολικούς Συμβούλους, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων και Σχολικών Μονάδων, Υπεύθυνους Συμβουλευτικών Σταθμών.
Σχεδιασμός, δημιουργία και αξιολόγηση υλικού για μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και κηδεμόνες, επιστημονική κοινότητα στις θεματικές της παιδικής κακοποίησης, τον σχολικό εκφοβισμό, την ασφάλεια στο διαδίκτυο, τις εξαφανίσεις και αρπαγές.

Αξιολόγηση και εκπαίδευση υποψήφιων εθελοντών και διοχέτευση στις δράσεις του Οργανισμού της περιοχής εμβέλειας
Συντονισμός Εταιρικού και Οικογενειακού εθελοντισμού
Ατομική συνάντηση συμβουλευτικής με εθελοντές και κατευθύνσεις
Σύνδεση με τη Γραμμή 1056 & 116000 για συμβουλευτική υποστήριξη και συνεργασία για τον χειρισμό έκτακτων περιπτώσεων στην περιοχή εμβέλειας
Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε οικογένειες στο Κέντρο Στήριξης
Συμμετοχή στην λειτουργία του κέντρου Στήριξης, με χειρισμό περιστατικών επιτόπιων παρεμβάσεων και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε παιδιά, εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς.
Καταγραφή καταγγελιών για κακοποίηση/παραμέληση και προώθηση στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
Καταγραφή αιτημάτων φιλοξενίας
Διαχείριση περιστατικών εξαφάνισης

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
Πτυχίο Ψυχολογίας και Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Συμβουλευτική ή σε γνωστικό αντικείμενο της ψυχολογίας που σχετίζεται με παιδιά
Επιθυμητή η εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση
Άριστη Γνώση αγγλικής γλώσσας
Επαγγελματική ικανότητα και προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών
Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
Κάτοχος διπλώματος ΙΧ

Το Χαμόγελο του παιδιού αναζητά κατάλληλο υποψήφιο/υποψήφια, για να καλύψει τη θέση του Οδηγού στην Ιστιαία.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες :

Τηρεί σχολαστικά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τους όρους για την ασφαλή
μεταφορά παιδιών (σχολεία, φροντιστήρια, εκδηλώσεις, επισκεπτήρια, εκδρομές,
διακοπές, ιατρικά ραντεβού)

Είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση, συντήρηση και καθαριότητα των οχημάτων
του χώρου

Παραλαβή / μεταφορά / παράδοση διαφόρων ειδών σε όλους τους χώρους του
Οργανισμού (τροφοδοσία, ιματισμό κ.α)

Επιτόπια παρέμβαση με συνοδεία ειδικού προσωπικού

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων :
Απαραίτητη άδεια οδήγησης Γ’,Δ’ και Ε’ κατηγορίας
Πιστοποίηση ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας)
Κάρτα ταχογράφου
Απολυτήριο Λυκείου
Προϋπηρεσία ως οδηγός τουλάχιστον 3 έτη
Εμπειρία οδήγησης μεγάλων οχημάτων και χειρωνακτικής εργασίας
Επικοινωνιακός, οργανωτικός, έμπιστος σοβαρός & ευγενικός χαρακτήρας

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr