Την κατ’ εξαίρεση συμμετοχή των αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών στα δασοτεχνικά έργα στη Βόρεια Εύβοια και την ταυτόχρονη εκτέλεση έργων και απομάκρυνση της καύσιμης ύλης από τις καμένες περιοχές ζητάει ο Θανάσης Ζεμπίλης με Ερώτησή του στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα. Με την αρ. πρωτ.:1027/9-11-2021 Ερώτησή του, ο Βουλευτής Ευβοίας αναφέρει τα εξής:

«Η μεγάλη πυρκαγιά του Αυγούστου στη Βόρεια Εύβοια, εκτός από τα χιλιάδες στρέμματα καμένης δασικής έκτασης και την τεράστια οικολογική καταστροφή, άφησε πίσω της και χιλιάδες ανθρώπους χωρίς εισόδημα. Τούτο διότι το μοναδικό πευκοδάσος δεν αποτελούσε μόνο πηγή οξυγόνου, αλλά και το βασικότερο στοιχείο προσόδου για την τοπική οικονομία της ευρύτερης περιοχής.

Το Πράσινο Ταμείο, κατόπιν επιστολής του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ορθά αποφάσισε την έκτακτη οικονομική στήριξη Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (ΔΑΣΕ) και Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών των πληγεισών περιοχών. Η συγκεκριμένη έκτακτη οικονομική στήριξη ήταν απαραίτητη προκειμένου οι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας (ΔΑΣΕ) και οι Αναγκαστικοί Δασικοί Συνεταιρισμοί της περιοχής να μπορέσουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την κατασκευή μικρών αντιπλημμυρικών έργων (κλαδοπλεγμάτων, κορμοφραγμάτων κ.λπ.) στις καμένες δασικές εκτάσεις.

Στη Βόρεια Εύβοια, υπάρχουν 10 Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας (ΔΑΣΕ) και 24 Αναγκαστικοί Δασικοί Συνεταιρισμοί. Η κατανομή έγινε βάσει του αριθμού μελών των συνεταιρισμών ως εξής: με 40.000 ευρώ ανά ΔΑΣΕ με αριθμό μελών άνω των 40, με 20.000 ευρώ ανά ΔΑΣΕ με αριθμό μελών μέχρι 40 και με 20.000 ευρώ ανά Αναγκαστικό Δασικό Συνεταιρισμό. Οι 10 ΔΑΣΕ περιλαμβάνουν 7 του Δασαρχείου Λίμνης και 3 του Δασαρχείου Ιστιαίας. Όσον αφορά τους Αναγκαστικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς, οι 17 είναι στο Δασαρχείο Ιστιαίας και οι 7 στο Δασαρχείο Λίμνης.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το βασικό στοιχείο που διαχωρίζει τους ΔΑΣΕ από τους Αναγκαστικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς είναι ότι οι μεν πρώτοι έχουν δικαίωμα εργασίας σε όλη την επικράτεια της χώρας, ενώ οι δεύτεροι έχουν δικαίωμα εργασίας μόνο στα δάση των χωριών τους, εντός συγκεκριμένων ορίων που τους έχουν οριστεί. Για να μπορέσει κάποιος φορέας από τους Αναγκαστικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς να συμμετέχει στα δασοτεχνικά έργα πρέπει, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4423/2016, να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών (ΔΑ.Σ.Ο.). Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί εξ’ αυτών που δεν είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο, με αποτέλεσμα να στερούνται εισοδήματος. Αφενός, δεν μπορούν να συμμετέχουν στα δασοτεχνικά έργα και αφετέρου, απαγορεύεται επί των καμένων εκτάσεων να προχωρήσουν σε εκμετάλλευση του δασικού πλούτου (υλοτόμηση και πώληση δασικών προϊόντων και εκμίσθωση βοσκοτόπων).

Δεδομένου ότι η καταστροφή που συντελέστηκε στη Βόρεια Εύβοια είναι πρωτόγνωρη και υπάρχει εκφρασμένη βούληση της κυβέρνησης το δάσος να αναζωογονηθεί και οι ντόπιοι να παραμείνουν στην περιοχή, αποτελεί επιτακτική ανάγκη να βρεθούν τρόποι για να γίνει αναπλήρωση του απολεσθέντος εισοδήματος για το σύνολο των πληγέντων. Πρέπει, λοιπόν, να επιτραπεί και σε όσους αποκλείονται για τεχνικούς λόγους η κατ’ εξαίρεση συμμετοχή τους στις δασοτεχνικές εργασίες.

Συν τοις άλλοις, είναι κρίσιμο τόσο για την γρήγορη ανάκαμψη του δάσους, όσο και για την ενίσχυση του εισοδήματος των δασεργατών να απομακρυνθεί το συντομότερο και ταυτόχρονα με την εκτέλεση των εργασιών κορμοφραγμάτων και κλαδοπλεγμάτων η καύσιμη ύλη. Σύμφωνα με τις μελέτες και βάσει της εμπειρίας, περίπου το 30% της καύσιμης ύλης χρειάζεται για την υλοποίηση των δασοτεχνικών εργασιών. Το υπόλοιπο 70% πρέπει να απομακρυνθεί από τις καμένες δασικές εκτάσεις, καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αναγέννηση του δάσους. Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο -τόσο για το δάσος όσο και για τους ανθρώπους που ζουν από αυτό- αν επιτρεπόταν στους Συνεταιρισμούς να προχωρήσουν σε ταυτόχρονη εκμετάλλευση του δασικού πλούτου, υπό την επίβλεψη βέβαια και τον αυστηρό έλεγχο της κατά τόπου δασικής υπηρεσίας.

Όσον αφορά συγκεκριμένα τους Αναγκαστικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς, η εκμετάλλευση του δασικού πλούτου μπορεί να γίνει εντός των συγκεκριμένων δασικών εκτάσεων που έχει προκαθοριστεί.

Βάσει των ανωτέρω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

● Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να συμμετέχουν σε δασοτεχνικές εργασίες οι Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί που αποκλείονται λόγω της υφιστάμενης νομοθεσίας;
● Υπάρχει η βούληση για ταυτόχρονη εκτέλεση έργων στις καμένες εκτάσεις και εκμετάλλευση καύσιμης ύλης, ώστε αφενός να ενισχυθεί το εισόδημα των δασεργατών και αφετέρου να βοηθηθεί η αναγέννηση του δάσους;».

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr