Την ανάγκη διάσωσης της θάλασσας της Μεσογείου, προστασίας των ιχθυαποθεμάτων αλλά και στήριξης του εισοδήματος των αλιέων, ανέδειξε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σίμος Κεδίκογλου μιλώντας στην εκδήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τους ωκεανούς, στο πλαίσιο της διοργάνωσης από την Ελλάδα της 9ης Διεθνούς Διάσκεψης «Our Ocean Conference» το 2024.

Οι ανωτέρω παράγοντες καταλήγουν σε μια δύσκολη εξίσωση, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Υφυπουργός υπενθυμίζοντας το Μνημόνιο συνεργασίας που προωθεί το ΥπΑΑΤ σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμό και αφορά στον αλιευτικό τουρισμό. «Με αυτόν τον τρόπο, πετυχαίνουμε με ένα σμπάρο πολλά τρυγόνια, προστατεύοντας τα ιχθυαποθέματα και προσφέροντας τη δυνατότητα εναλλακτικής πηγής εισοδήματος στους αλιείς. Ταυτόχρονα, προσφέρουμε και έναν επιπλέον πόλο έλξης για τη χώρα μας που αποτελεί ιδανικό προορισμό για τον αλ. Τουρισμό», τόνισε φέροντας σαν παράδειγμα το πρόγραμμα «Αμοργόραμα» που περιλαμβάνει την αποχή των τοπικών αλιέων από την αλιευτική δραστηριότητα τους μήνες αναπαραγωγής και τη συμμετοχή του στόλου τους σε παράκτιους θαλάσσιους καθαρισμούς. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται η παύση της αλιείας τους μήνες Απρίλιο και Μάιο από όλα τα επαγγελματικά και ερασιτεχνικά αλιευτικά σκάφη.

«Μέσα σε ένα μήνα, κατάφεραν να συλλέξουν 12,5 τόνους απορριμμάτων», συμπλήρωσε. «Στόχος μας στη διαβούλευση με τους εταίρους για τη νέα Προγραμματική Περίοδο του Προγράμματος Αλιείας, είναι να ενισχυθούν τέτοιες δράσεις όπως επίσης να επιδοτείται και η αλλαγή κινητήρων γιατί τα μικρά καΐκια αφήνουν ένα βαρύ περιβαλλοντικό αποτύπωμα».

Περαιτέρω, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έδωσε έμφαση και στην ολική καταστροφή των μυδοκαλλιεργειών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. «Η καταστροφή αφορά σε ένα ποσοστό 90%, και αυτό δεν ήταν η σοβαρότερη συνέπεια. Η άνοδος της θερμοκρασίας, επέτρεψε την είσοδο τροπικών εισβολέων από τον Ινδικό Ωκεανό που πέρασαν τη Διώρυγα του Σουέζ στη Μεσόγειο. Τα είδη αυτά, όπως τα λαγόψαρα δεν έχουν φυσικούς εχθρούς, πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα και ανατρέπουν το οικοσύστημα. Ένα πρόβλημα που δεν αφορά μια χώρα, αλλά απαιτείται συνολική και πολύχρονη προσπάθεια για να ανατρέψουμε αυτό που δε πρέπει να επιδεινωθεί».

Στη συνέχεια, ο κ. Κεδίκογλου ανέπτυξε τις δράσεις που έχει αναλάβει το ΥπΑΑΤ σε θέματα προστασίας των αλιευτικών πόρων και της ισορροπίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος. «Έχουμε ήδη θεσμοθετήσει πληθώρα πρόσθετων εθνικών ρυθμιστικών μέτρων για την άσκηση της αλιευτικής δραστηριότητας, με γνώμονα κυρίως την ορθολογική διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, λαμβάνοντας όμως σοβαρά υπόψη και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις στον τομέα» ανέφερε και τόνισε ότι «προβλέπονται πληθώρα τοπικών και χρονικών απαγορεύσεων στην άσκηση της αλιευτικής δραστηριότητας από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, ενώ η εξέταση και νέων προτάσεων είναι συνεχής».

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη «Στρατηγική της Ε.Ε. για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030», για το καλό του περιβάλλοντος και της οικονομίας, θα πρέπει να προστατεύεται περισσότερο η φύση, υπογράμμισε τονίζοντας ότι «τουλάχιστον το 30% των θαλάσσιων εκτάσεων θα πρέπει να προστατεύονται στην Ε.Ε. που συνιστά ελάχιστο επιπλέον ποσοστό 19% για τις θαλάσσιες περιοχές σε σύγκριση με σήμερα σε επίπεδο ΕΕ», όταν σήμερα, αυτό το ποσοστό ανέρχεται σε λιγότερο από 1%». Όπως εξήγησε, η χώρα μας έχει ήδη εκπληρώσει τον παγκόσμιο και τον ευρωπαϊκό στόχο σχετικά με την επέκταση των προστατευόμενων περιοχών σε 17% της χερσαίας και 10% της θαλάσσιας έκτασης του πλανήτη, όπως είναι περιοχές Natura 2000 και εθνικά πάρκα.

Σημείωσε δε ότι «χωρίς να έχουν επίσημα χαρακτηρισθεί, έχουν ήδη ληφθεί μέτρα προστασίας στο Αιγαίο Πέλαγος, με έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό από εκτεταμένες Περιοχές Περιορισμού Αλιείας, στην συντριπτική πλειοψηφία των οποίων απαγορεύεται η άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων με συρόμενα ή κινητά εργαλεία σε μόνιμη βάση».

Ο κ. Κεδίκογλου αναφέρθηκε στο Σχέδιο Δράσης «Μεσόγειος, μια υποδειγματική θάλασσα έως το 2030», που προτάθηκε από την Γαλλία, στο οποίο η χώρα μας συμμετέχει, και εστιάζει στις 4 βασικές προκλήσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντός της Μεσογείου οι οποίες είναι: απώλεια βιοποικιλότητας, μη βιώσιμη αλιεία, ρύπανση των θαλασσών, ιδίως από τα πλαστικά, μη βιώσιμες θαλάσσιες μεταφορές. Παράλληλα, επανέλαβε ότι προτεραιότητα της χώρας μας αποτελεί η στήριξη της μικρής παράκτιας αλιείας η οποία αποτελεί ζωτικό πυλώνα της οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα επισήμανε την «ανάγκη για την συν-εκτίμηση και των άλλων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, εκτός της αλιείας, που συμβάλλουν στην υποβάθμιση του θαλασσίου περιβάλλοντος και στην μείωση των αποθεμάτων και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας».

Εν κατακλείδι, ο ΥφΑΑΤ επισήμανε την ανάγκη αποφυγής του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των αλιέων των κρατών-μελών «που υποχρεούνται σε εφαρμογή ενός αυστηρού θεσμικού πλαισίου, και των αλιέων των τρίτων χωρών».

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr