Συνάντηση με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Γιώργο Αμυρά, πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη 30 Μαρτίου, ο Βουλευτής Ευβοίας Θανάσης Ζεμπίλης. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Πολιτευτής Ευβοίας της ΝΔ και μέλος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Γης Νότιας Καρυστίας κ. Γιάννης Μανώλης.

Ο Θανάσης Ζεμπίλης ανέπτυξε με τεκμηριωμένα επιχειρήματα στον αρμόδιο για τα θέματα αυτά Υφυπουργό κ. Γιώργο Αμυρά το δίκαιο αίτημα του Δήμου Καρύστου και φορέων, ζητώντας να ενταχθεί η νήσος Εύβοια στις εξαιρέσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Ν. 998/1979, περιοχές στις οποίες δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Δημοσίου. Ο Βουλευτής Ευβοίας ανέφερε χαρακτηριστικά στον Υφυπουργό ότι οι ιδιοκτήτες γης του Δήμου Καρύστου έχουν στην κατοχή τους αδιάκοπη σειρά συμβολαιογραφικών τίτλων, νομίμως μεταγραμμένων, που χρονολογούνται προ του έτους 1885, με αποτέλεσμα να αντλούνται σαφή δικαιώματα νομής και κυριότητας. Στο πλαίσιο αυτό προώθησε στον αρμόδιο Υφυπουργό σχετική τροπολογία που δίνει οριστική λύση στο ιδιοκτησιακό ζήτημα του Δήμου Καρύστου. Ο κ. Αμυράς δεσμεύθηκε να συστήσει νομοπαρασκευαστική επιτροπή, προκειμένου να ρυθμιστεί νομοθετικά το ιδιοκτησιακό ζήτημα που ταλαιπωρεί τους κατοίκους της Καρύστου και άλλων περιοχών.

Επιπλέον, ο Βουλευτής Ευβοίας ανέφερε στον Υφυπουργό ότι ευνοϊκές διατάξεις του πρώην Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, που διορθώνουν αρκετές από τις ατέλειες των δασικών χαρτών μένουν επί της ουσίας ανεφάρμοστες λόγω προβλημάτων που έχουν ανακύψει στο στάδιο εφαρμογής του νόμου, με αποτέλεσμα αιτήματα ιδιοκτητών για διορθώσεις να εμφανίζονται στο σύστημα εκπρόθεσμα. Ακόμη, ο Θανάσης Ζεμπίλης ζήτησε να γίνουν διορθώσεις στους δασικούς χάρτες που αφορούν οικιστικές πυκνώσεις σε περιοχές της Χαλκίδας.

Ο κ. Υφυπουργός ανέφερε ότι θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία για την διευθέτηση των ζητημάτων, που σχετίζονται με τους δασικούς χάρτες. Η τροπολογία, με την οποία ζητάει την τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 62 του Ν. 998/1979, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Ν. 4280/2014, που κατέθεσε ο Θανάσης Ζεμπίλης έχει ως εξής:

«Κατ` εξαίρεση η διάταξη αυτή δεν ισχύει στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, της Εύβοιας, των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κυκλάδων, των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, καθώς και της περιοχής της Μάνης όπως αυτή ορίζεται από διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης».

Ο Βουλευτής Ευβοίας ενημέρωσε τον Υφυπουργό ότι έχει ήδη κατατεθεί εμπεριστατωμένη μελέτη, για την προτεινόμενη ρύθμιση, που περιλαμβάνει ιστορικά στοιχεία και πλούσια νομολογία.

Επίσης παρέθεσε αυτούσια έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρύθμισης, σε αντίστοιχη τροπολογία που είχε κατατεθεί στη Βουλή το έτος 2014:

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ –  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

1. Γενική Αξιολόγηση
1.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου

Οι προτεινόμενες προσθήκες στα οικεία άρθρα σκοπούν στο τερματισμό των αμφισβητήσεων του δικαιώματος ιδιοκτησίας επί των δασών δασικών εκτάσεων και χορτολιβαδικών εκτάσεων στην περιοχή της νήσου Ευβοίας καθώς και στην αποκατάσταση του δικαίου και στην αποφυγή περαιτέρω δοκιμασιών των κατοίκων αυτής.

Το θέμα της ιδιοκτησίας των ανωτέρω εκτάσεων έχει ως ακολούθως:

Η νήσος Εύβοια δεν περιήλθε στο Ελληνικό Κράτος διάδοχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με δικαίωμα πολέμου, διότι δεν καταλήφθηκε από τον Ελληνικό απελευθερωτικό στρατό αλλά παραδόθηκε από τις οθωμανικές αρχές του νησιού στην Ελληνική Κυβέρνηση με την υποχρέωση, οι οποία περιελήφθη στο από 3-2-1830 πρωτόκολλο του Λονδίνου, να αγορασθούν όλα τα κτήματα των Οθωμανών υπηκόων (μεταξύ των οποίων και τα έχοντα χαρακτήρα δάσους ή δασικής ή χορτολιβαδικής έκτασης) από το Ελληνικό Κράτος, δυνατότητα ωστόσο την οποία δεν είχε το τελευταίο με αποτέλεσμα να τα αγοράσουν και μάλιστα μετά από υπόδειξη της Κυβερνήσεως πολίτες, τόσο Έλληνες όσο και ξένοι. Εξ αυτού άλλωστε του λόγου για όλη την έκταση της νήσου Ευβοίας και για τα δάση και τις δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις οι κύριοι αυτών έχουν τίτλους που παρουσιάζουν νομική ακολουθία έως το έτος 1885.

Ειδικότερα στην πλειονότητά τους οι ιδιοκτήτες διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας που παρουσιάζουν αλληλουχία τουλάχιστον 160 και πλέον ετών, η ύπαρξη των οποίων επιβεβαιώνει και τη φυσική εξουσίαση των εκτάσεων αυτών και οδηγεί αβίαστα στην εδραία πεποίθηση τους, τους οποίους θα πρέπει να σημειωθεί ότι επί σειρά δεκαετιών δεν είχε οχλήσει το Κράτος, ότι η κυριότητα των εκτάσεων αυτών τους ανήκει.

Από τα ανωτέρω προκύπτει αβίαστα ότι αποτελεί άδικη περιπέτεια για τους ιδιοκτήτες κατοίκους των εν λόγω περιοχών, οι οποίοι επί σχεδόν δύο αιώνες φορολογούνταν και φορολογούνται για τα ακίνητα αυτά και πληρώνουν φόρους μεταβιβάσεως καθώς και τέλη και δικαιώματα μεταγραφών, η όποια όψιμη αμφισβήτηση της κυριότητάς τους, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να σύρονται αυτοί επί πολλών ετών στα Δικαστήρια για να επιβεβαιώσουν την κυριότητά τους, δηλαδή καλούνται να καταβάλουν μεγάλα ποσά, εντός οικονομικής κρίσης, προκειμένου να επιτύχουν διοικητική αναγνώριση της κυριότητάς τους, η οποία πηγάζει από σειρά τίτλων που φτάνει έως το 1885.

Η όποια ως άνω όψιμη αμφισβήτηση προκαλεί στους πολίτες, εκτός της δεδικαιολογημένης αγανάκτησής τους, ανασφάλεια στις συναλλαγές και παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης και τους κράτους δικαίου.

Επίσης θα πρέπει να τονισθεί ότι με την διάταξη αυτή εξαλείφονται και οι κοινωνικοί κλυδωνισμοί που είχαν δημιουργηθεί στη περιοχή εξαιτίας της άνισης μεταχείρισης των εκτάσεων ιδιοκτησίας των πολιτών και των εκτάσεων των οικοδομικών συνεταιρισμών στην αυτή νήσου, που προήλθαν από τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του ν. 3208/2003 όπου θεσπίστηκε ότι:

«10. Το δάσος Παγώντος, καθώς και τα υπόλοιπα δάση που κατέχονται από τους Αναγκαστικούς Συνεταιρισμούς Διαχειρίσεως Αδιαίρετων Δασών του Νομού Ευβοίας, που συστήθηκαν και λειτουργούν κατά τις διατάξεις του Ν. 1627/1939 (ΦΕΚ 64 Α) και του από 15.6.1940 Β.Δ. (ΦΕΚ 190 Α) ανήκουν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας στους παραπάνω Συνεταιρισμούς, εφόσον υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας προ του έτους 1885. Τα εν λόγω δάση τα διαχειρίζονται οι Συνεταιρισμοί σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.»

1.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα

Στα πλαίσια της ασφάλειας δικαίου και προς άρση των όποιων αμφισβητήσεων και δικαστικών ενεργειών με την παρούσα διάταξη επιλύεται ένα χρόνιο πρόβλημα με σεβασμό της ιδιοκτησίας , λαμβάνοντας υπόψη και την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη σταθερότητα των συναλλαγών , αποκλείει την ανατροπή από τα Κράτη καταστάσεων που δημιουργήθηκαν από πολίτες τους, χωρίς επί μακρά σειρά δεκαετιών να αντιδράσει το Κράτος και παγιώθηκαν ως ιδιωτικές περιουσίες που ευρύτατα προστατεύονται από το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ.

1.3. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας «άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον

Με την προτεινόμενη ρύθμιση θα επέλθει κατ΄ ελάχιστον άρση των αμφισβητήσεων και των δικαστικών διενέξεων πολιτών και διοίκησης, ασφάλεια δικαίου, απομείωση του όγκου εργασιών των δικαστηρίων και θα διευκολύνει την γρήγορη και ασφαλή εκτέλεση έργων στην περιοχή αλλά και ασφάλεια στις συναλλαγές.

11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε «άλλης διάταξης». Οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, η Ειδική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη, αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.

Για τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις διενεργήθηκαν εκτεταμένες συζητήσεις με τους κατοίκους της περιοχής, από τις οποίες προέκυψε η αναγκαιότητα ρύθμισης του θέματος».

Πηγή: eviaportal.gr