Το τελευταίο βήμα πριν τη δημοπράτηση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΑΙΘΟΥΣΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ) & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (WC) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», πραγματοποιήθηκε σήμερα από τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την αποστολή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Χαλκιδέων προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, για τη διενέργεια του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας.

Η κίνηση αυτή ολοκληρώθηκε μία μόλις μέρα μετά την διαβίβαση προς τις Υπηρεσίες μας της σχετικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Δήμου Χαλκιδέων, σύμφωνα με την οποία παραχωρείται δωρεάν τμήμα του ενεργού στρατοπέδου «Πηλίκα» εμβαδού 6.747,36 τ.μ. για την κάλυψη αναγκών προσωρινής μετεγκατάστασης των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) Χαλκίδας.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας, οι Υπηρεσίες της Π.Ε. Εύβοιας θα προχωρήσουν άμεσα στη δημοπράτηση του έργου προκειμένου να καταστεί δυνατή η συντομότερη δυνατή μεταφορά μαθητών και εκπαιδευτικών σε νέες, σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις.

Συνοπτικά, το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό €1.344.160, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση,
– 17 αιθουσών διδασκαλίας διαστάσεων 6μ.*6μ.
– 22 αιθουσών ειδικής διδασκαλίας-εργαστηρίων-γραφείων διαστάσεων 6μ.*3μ.
– 1 μονάδας για τη λειτουργία κουζίνας διαστάσεων 6μ.*4μ.
– 3 μονάδων WC για ΑΜΕΑ και WC διδακτικού προσωπικού 6μ.*4μ.
– 2 μονάδων για χρήση αίθουσας πολλαπλών και χρήσεων και αίθουσας αθλοπαιδιών διαστάσεων 6μ.*12μ.
– 1 μονάδας για χρήση υπόστεγου διαστάσεων 6μ.*12μ.

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr