Η διεύθυνση του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας ανακοίνωσε την άμεση πρόσληψη 9 θέσεων Ιατρικού Επικουρικού Προσωπικού, για πρόσληψη επικουρικών Ιατρών
των εξής ειδικοτήτων:

 • Αναισθησιολογίας, αριθμός θέσεων (1) και διάρκειας δύο (2) ετών.
 • Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας –
  Φυματιολογίας ή Γενικής Ιατρικής για το ΤΕΠ, αριθμός θέσεων (1) και διάρκειας τριών (3) ετών.
 • Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή
  Χειρουργικής ή Νεφρολογίας για τη ΜΕΘ (με εξειδίκευση και ελλείψει αυτής χωρίς εξειδίκευση),
  αριθμός θέσεων (2) και διάρκειας τριών (3) ετών.
 • Νεφρολογίας ή Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, αριθμός θέσεων (2) και διάρκειας τριών (3) ετών.
 • Χειρουργικής, αριθμός θέσεων (1) και διάρκειας ενός (1) έτους.
 • Ακτινοδιαγνωστικής, αριθμός θέσεων (1) και διάρκειας ενός (1) έτους.
 • Ψυχιατρικής, αριθμός θέσεων (1) και διάρκειας ενός (1) έτους.
 • Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας, αριθμός θέσεων (1) και διάρκειας ενός (1) έτους.
 • Οφθαλμολογίας, αριθμός θέσεων (1) και διάρκειας δύο (2) ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους μέσω email στο [email protected] ενώ πληροφορίες μπορούν τηλεφωνικά 2221355888-889, για την άμεση πρόσληψη τους.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου συνεχίζει απρόσκοπτα την ενδυνάμωση του Νοσοκομείου με ιατρικό προσωπικό για την εξασφάλιση της άμεσης και ποιοτικής εξυπηρέτησης των πολιτών, με την στήριξη του Υπουργείου Υγείας και της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr