Στη σύγχρονη συγκυρία όπου βιώνουμε τους περιορισμούς άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας και προσωπικών συγκεντρώσεων το Επιμελητήριο Εύβοιας αποφάσισε να εγκαινιάσει μια νέα μορφή επικοινωνίας με τα μέλη του για να εκφράσουν τοις απόψεις τους και να προτείνουν λύσεις για τα οξύτατα προβλήματα εξ αιτίας της πανδημίας.

Την αποστολή σε αυτά δομημένου ερωτηματολογίου για τα θέματα που απασχολούν την επιχειρηματική κοινότητα του νομού μας και τις δυνατότητες αντιμετώπισής τους.
Αυτή μας η δραστηριότητα γίνεται συμπληρωματικά της επικοινωνίας μας με ηλεκτρονικούς τρόπους (website EE, fb, email, τηλεδιασκέψεις, συνεργασία με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης κλπ). Μέχρι 10/5/2021 το Επιμελητήριο Εύβοιας έλαβε 131 απαντήσεις που κατανέμονται ως εξής: Από Πολύ μικρές, Μικρές & Μεσαίες επιχειρήσεις: 129 (98,47%) και από Μεγάλες: 2 (1,53%).

Στη παρούσα παρουσίαση θα αναφερθούμε αναλυτικά μόνο στη πρώτη ομάδα των απαντήσεων, που είναι άλλωστε και η τεράστια πλειοψηφία, δεδομένου ότι η συμμετοχή της δεύτερης ομάδας κρίνεται ανεπαρκής (απουσία ικανοποιητικού αριθμού δεδομένων)

«Υπενθυμίζουμε ότι το Επιμελητήριο Εύβοιας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των μελών του, που περιέρχονται σε γνώση του, στο πλαίσιο της άσκησης των εκ του νόμου προβλεπόμενων δραστηριοτήτων του. Το Επιμελητήριο Εύβοιας εφαρμόζει πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Για την πολιτική αυτή και τα δικαιώματά σας μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα μας: www.eviachamber.gr »

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr