Η φρικτή πραγματικότητα της ζωής των κακοποιημένων παιδιών στα σκοτεινά υπόγεια της κοινωνίας, αναδεικνύεται έντονα από την τρέχουσα επικαιρότητα που σήμερα μονοπωλεί το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και αφήνει εμβρόντητη την ελληνική κοινωνία, με την ένταση των ιστοριών που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας.

Δυστυχώς, τα «κλειστά» στόματα, οι «αγκυλωμένοι» μηχανισμοί και το νομοθετικό πλαίσιο τροφοδοτούν την ανοχή στην κακοποίηση των παιδιών και ενισχύουν την κοινωνική απειλή.

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώσει σε ένα υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον. Αντίθετα με ό,τι ίσως πιστεύουν πολλοί, τα παιδιά δεν αποτελούν «μικρογραφίες» ενηλίκων.

Η Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού θα πρέπει να γιορτάζεται κάθε μέρα στην πράξη, και να γίνει εθνική προτεραιότητα η προστασία του παιδιού.

Ενώ το οικογενειακό περιβάλλον πρέπει να μπορεί να προσφέρει αγάπη, προκειμένου το παιδί να μπορεί να αναπτύξει αρμονική προσωπικότητα. Η οικογένεια αποτελεί την θεμελιώδη ομάδα της κοινωνίας και του φυσικού περιβάλλοντος, που θα ορίσει την ευημερία των παιδιών.

Όπως είναι γνωστό με πρωτοβουλία του Ο.Η.Ε. και της UNICEF η Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. στις 20 Νοεμβρίου 1989. Η σύμβαση αυτή έχει επικυρωθεί από 193 κράτη, περιλαμβανομένης και της Ελλάδας, η οποία υπέγραψε το 1992.

Η διεθνής αυτή συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεσπίζει την προστασία των παιδιών ως προς βασικές ελευθερίες και δικαιώματα. Κάθε παιδί είναι μια ολοκληρωμένη οντότητα με δικαιώματα, όπως αυτά των ενηλίκων. Δυστυχώς, χρειάστηκε πολύς αγώνας, προκειμένου να τους αναγνωριστούν.

H σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού καλύπτει όλα τα δικαιώματα των παιδιών , χωρίζοντάς τα σε 4 κατηγορίες : δικαιώματα επιβίωσης , ανάπτυξης , προστασίας και συμμετοχής.

Ακολουθείστε μας στο Google News Πηγή: eviaportal.gr