Ο Ευβοιώτης Οικονομολόγος και μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου Εύβοιας κ.  Αντώνης Γεωργίου Νταβαρίας αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντα συμβούλου στην ΑΝΔΙΑ.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ εκτελεί το Διαχειριστικό της Έργο, σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που θέτει η αναθέτουσα Αρχή και το κανονιστικό πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ, λειτουργεί ευέλικτα, αποτελεσματικά και με διαφάνεια. Για τη διαχείριση του ΕΠΑΝΕΚ, αποτελεί έναν από τους έξι εταίρους μίας κεντρικής μονάδας ονομαζόμενη Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. (Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας).

Πηγή: eviaportal.gr