Η Πρότυπη Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αρωγής, βάση της από 19/10/2022 (Α.Π. Γ3β/Γ.Π.οικ.59206) έγκρισης από άποψη σκοπιμότητας για την κάλυψη δαπανών κλιμακίων φορέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας στη Βόρεια Εύβοια, η οποία χρηματοδοτείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας, καλεί όσους επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη δύο θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου έως 31/08/2024 από την υπογραφή της σύμβασης με τις ειδικότητες του Ψυχολόγου (1) και του Κοινωνικού Λειτουργού (1) για τη στελέχωση κινητού κλιμακίου.

Τα γενικά και τυπικά προσόντα πρόσληψης καθώς και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Ψ.Υ.κΚ.Α.: www.pepsikka.gr – Θέσεις εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο προς τούτο εκπρόσωπο, με θεωρημένη από δημόσια αρχή εξουσιοδότηση, τις εργάσιμες ημέρες, ώρες 10:00-14:00 ή να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την αίτηση συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, από 29/11/2022, ημέρα Τρίτη έως και την 13/12/2022, ημέρα Τρίτη, ώρα 16.00.

Διεύθυνση: Π.Ε.Ψ.Υ. κ Κ.Α., 2ο χλμ. ΕΟ Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ. 35100, τηλέφωνο: 22310-36992, 22310-25900.

Αποστολή στο email: [email protected] με θέμα: ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ είτε ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ–ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ Β. ΕΥΒΟΙΑΣ.

Σε κάθε συμμετέχοντα θα αποστέλλεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης του.

Πληροφορίες:

– Π.Ε.Ψ.Υ. κ Κ.Α., Διεύθυνση : 2ο χλμ. ΕΟ Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ. 35100, Λαμία
Τηλέφωνο 22310-36992, 22310-25900, ώρες 10:00-14:00, Δευτέρα έως Παρασκευή
e-mail: [email protected], κ. Ζέρβας Γεώργιος

Πηγή: eviaportal.gr