Δήλωση του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ν. Ευβοίας και πρώην Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου για τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Κονιστρών.

Η άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, ο εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις, ρυθμίστηκε το ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών, καθορίζοντας ότι θα λειτουργούν από Δευτέρα έως Σαββάτο εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών.

Το ωράριο αυτό καθορίζεται με αποφάσεις, του φορέα λειτουργίας στον οποίο συμμετέχει και ο οικείος Δήμος (στην προκειμένη περίπτωση ο Δήμος Αλιβερίου- Κύμης), που δημοσιοποιούνται και αναρτώνται στο διαδικτυακό του τόπο. Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας μίας λαϊκής αγοράς είναι εθνική ή τοπική αργία, μπορεί να μεταφερθεί έκτακτα η ημέρα λειτουργίας της με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας επιτροπής λαϊκών αγορών και του οικείου δήμου.

Δυστυχώς με την εξαίρεση της Κυριακής ως ημέρας λειτουργίας των τοπικών αγορών δημιουργήθηκε πρόβλημα, όπως φάνηκε από την εφαρμογή της, όχι μόνο στην ενότητα Κονιστρών, αλλά και σε άλλες στην Εύβοια και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αφού ιστορικές αγορές χρόνων κλήθηκαν να αλλάξουν ημέρα λειτουργίας.
Προκειμένου να ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό πρέπει, πέρα από την ρύθμιση του ωραρίου να μπορούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αποδεδειγμένα οι τοπικές αγορές στην περιοχή τους έχουν αδιάλειπτη μακροχρόνια λειτουργία, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 30, να λειτουργούν νόμιμα με απόφαση του φορέα λειτουργίας και τη σύμφωνη γνώμη της οικείας επιτροπής λαϊκών αγορών και του οικείου Δήμου.

Κι αυτό χρειάζεται μια μικρή τροποποίηση του νόμου από τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Όταν οι νόμοι δημιουργούν προβλήματα στην εφαρμογή τους τροποποιούνται.

Πηγή: eviaportal.gr