Τα σημαντικά οφέλη και τις βελτιώσεις που φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο όλο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας μας, επεσήμανε ο Σίμος Κεδίκογλου.

Μιλώντας ,σήμερα, στην Ολομέλεια της Βουλής, υπογράμμισε ότι μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τις εξαγωγές, να ενισχύσουν την τάση επιστροφής εργαζομένων στην περιφέρεια, καθώς και τα κίνητρα συνεχούς αύξησης της αγροτικής παραγωγής, να αναπτύξουν τεχνογνωσία, να δημιουργήσουν τουλάχιστον 100 χιλιάδες θέσεις εργασίας και να αυξήσουν κατά πολύ το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Οι στόχοι αυτοί τόνισε ότι μπορούν να επιτευχθούν μέσω της δημιουργίας ενός καινοτόμου ΣΔΙΤ, ενός ενιαίου φορέα μεταποίησης και εξαγωγών αγροτικών προϊόντων. Ιδιαίτερα δε στάθηκε στη δυσάρεστη διαπίστωση, ότι η Ελλάδα σήμερα εξάγει αγροτικά προϊόντα πέντε δισεκατομμύρια ευρώ και εισάγει αγροτικό εξοπλισμό τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ, έχοντας καθαρό κέρδος μόλις ένα δισεκατομμύριο ευρώ για να προσθέσει: «Το μέλλον βρίσκεται στην παραγωγή προϊόντων εντάσεως τεχνολογίας και όχι μόνο στη βασική πρωτογενή παραγωγή. Η Ολλανδία παράγει προϊόντα αξίας 1.700 ευρώ ανά στρέμμα, το Ισραήλ 1.290 ευρώ και η Ελλάδα μόλις 190 ευρώ ανά στρέμμα. Ακολουθώντας το παράδειγμά τους θα μπορούσαμε να εξαπλασιάσουμε τις εξαγωγές μας και να αυξήσουμε το ΑΕΠ κατά 25 δισ. ευρώ.»

Πιο συγκεκριμένα, σε ό, τι αφορά την πρόταση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ο βουλευτής ανέφερε, ότι ο νέος φορέας θα λειτουργεί με βάση τις αρχές της «συμβολαιακής γεωργίας», ώστε οι αγρότες να εξασφαλίζονται για την απορρόφηση των προϊόντων τους, ενώ θα μειώνεται η ετήσια διακύμανση των εισοδημάτων τους. Παράλληλα, θα έχουν μεικτή ασφαλιστική κάλυψη και ιδιωτική και δημόσια, για φυσικές καταστροφές, πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους, φθηνότερη προμήθεια αγροτικών εφοδίων και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις κατάλληλες καλλιέργειες. Επίσης, σημείωσε, ότι προβλέπεται η συνεργασία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου με αντίστοιχα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού (του Ισραήλ για παράδειγμα) για την υιοθέτηση των πιο προωθημένων διεθνώς τεχνολογιών παραγωγής, ενώ ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο της πρότασης αποτελεί η προώθηση της εγχώριας παραγωγής εξοπλισμών, λιπασμάτων, εφοδίων, λογισμικού κ.λπ., υποκαθιστώντας τις σημερινές αντίστοιχες εισαγωγές που φτάνουν στο 80% της αξίας των εξαγωγών της Ελλάδας.

Πηγή: eviaportal.gr